Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Megfizethető árú elektromos gépjármű és segédmotoros kerékpár (robogó) beszerzésének támogatása / ZFR-D-Ö-2020
Kiíró:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
06/01/2022
Tárgymutató:
megfizethető árú elektromos gépjármű és segédmotoros kerékpár (robogó) beszerzésének támogatása / ZFR-D-Ö-2020
Pályázhat:
a) magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy
b) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd,
c) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, közjegyzői iroda, gazdasági társaság és végrehajtói iroda
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
"Megfizethető árú elektromos gépjármű és segédmotoros kerékpár (robogó)
beszerzésének támogatása"
Pályázat kódszáma: ZFR-D-Ö-2020

I. A pályázati kiírás általános ismertetése, feltételei
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Klímavédelmi akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése érdekében, új, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az importőr által tesztautóként saját tulajdonban forgalomba helyezett (az első forgalomba állítástól a megrendelés dátumáig eltelt maximum 180 nap és 6000 km futásteljesítményen belül), tisztán elektromos személygépkocsik (a továbbiakban együtt: elektromos gépjármű) és/vagy elektromos robogók megvásárlásának valamint zárt, vagy nyílt végű pénzügyi lízing és operatív lízing (a továbbiakban együtt: lízing) keretében elektromos gépjárművek beszerzésének (a továbbiakban: beszerzés) támogatására.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele.
Jelen pályázati konstrukcióra vonatkozóan a Támogató pályázatkezelési feladatait lebonyolító szervként az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Lebonyolító szerv) végzi.
A pályázati konstrukció teljesítménycéljai:
- támogatásban részesülő kérelmek száma várhatóan: 1200 db.

2. A pályázati konstrukció forrása
A pályázat forrása a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT azonosító: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül biztosításra.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5 000 000 000 Ft, azaz ötmilliárd forint. Személytaxi-szolgáltatás céljából beszerezni kívánt tisztán elektromos gépjárművek beszerzésére ebből elkülönített keretösszeg: 2 000 000 000 Ft, azaz kettőmilliárd forint.

3. Támogatás igénybevételére jogosultak és támogatott tevékenységek köre
3.1. Pályázatot benyújtani jogosultak köre, támogatott tevékenységek köre
a) magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy
b) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd,
c) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, közjegyzői iroda, gazdasági társaság és végrehajtói iroda

4. Pályázattal elnyerhető támogatás
Jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található "Regisztrált kereskedők listáján" (https://elektromobilitas.ifka.hu/hu/page/merchants) szereplő kereskedőtől beszerzett elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzéséhez nyújtható támogatás.
A támogatás mértéke:
- Tisztán elektromos gépjármű
A beszerzés időpontjában érvényes vételár 1 000 000-11 000 000 Ft
Maximális támogatási intenzitás és összeg maximum 2 500 000 Ft, maximum 50%
A beszerzés időpontjában érvényes vételár 11 000 001-15 000 000 Ft
Maximális támogatási intenzitás és összeg maximum 500 000 Ft, (maximum 5%)
- Személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállítás céljából beszerezni kívánt tisztán elektromos gépjármű
A beszerzés időpontjában érvényes vételár 1 000 000-15 000 000 Ft
Maximális támogatási intenzitás és összeg a rendelkezésre álló szabad de minimis keret erejéig maximum 55%
- Elektromos robogó
A beszerzés időpontjában érvényes vételár 100 000-1 000 000 Ft
Maximális támogatási intenzitás és összeg a rendelkezésre álló szabad de minimis keret erejéig maximum 55%
A támogatással beszerezhető gépjármű és/vagy elektromos robogó darabszáma:
A Pályázati Kiírás 3.1 pontjában meghatározott jogosultsági körbe tartozó pályázók
- a 3.1 a) pontban meghatározott pályázók esetében legfeljebb egy darab elektromos gépjármű (elektromos robogó beszerzése nem támogatható),
- a 3.1 b) pontban meghatározott egyéni vállalkozó pályázók esetében legfeljebb egy darab elektromos gépjármű és/vagy egy elektromos robogó, az egyéni ügyvédek esetében egy darab elektromos gépjármű (elektromos robogó beszerzése nem támogatható)
- a 3.1 c) pontban meghatározott pályázók esetében legfeljebb a rendelkezésre álló szabad de minimis keretének összegéig beszerezhető elektromos gépjármű; elektromos robogó beszerzése kizárólag gazdasági társaságok esetében, a rendelkezésre álló szabad de minimis keretének összegéig támogatható.

A támogatás számításának alapja az elektromos gépjármű és/vagy az elektromos robogó beszerzés időpontjában érvényes, áfával növelt bruttó vételára. Ha a Kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználása során a fizetendő adót levonhatja vagy másra átháríthatja, az áfa összegére támogatás nem igényelhető.
Az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzéséhez biztosítandó saját forrást (támogatási összeggel csökkentett összeg) a vásárlás során a Kedvezményezett a regisztrált kereskedőnek köteles kifizetni, a lízing esetén a Kedvezményezettel lízingszerződést kötött finanszírozónak a regisztrált kereskedő részére kell kiegyenlítenie.
A támogatás kombinálható egyéb támogatással.
Felhívjuk a figyelmet, hogy saját forrásnak tekinthető az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás is.
A pályázat benyújtását követően saját felelősségre az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzése megkezdhető (azaz megrendelhető, adásvételi szerződés köthető és a beszerzési eljárásának megindításához szükséges, a megrendelő által a kereskedő részére előleg fizethető), de az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó nem vehető át a Támogatói Okirat hatályba lépése előtt.
Az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó átvétele (a végszámla szerinti teljes vételár összegének kiegyenlítése a vásárlás esetén a Kedvezményezett által, lízing esetén a Kedvezményezettel hitel-, lízingszerződést kötött finanszírozó által) kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépését (lásd II/4. pont) követően történhet meg. A Támogatói Okirat kereskedő általi befogadásával a végszámla kiállítható. A végszámla összege minimum a támogatás összege.

4.1. Az elektromos gépjárművekre vonatkozó műszaki követelmények
Jelen kiírás szerinti támogatást kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglalt "M1" (személygépkocsik), "N1" járműkategóriába, "N2" járműkategóriában a legfeljebb 4,25 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi esetén jelen kiírás fogalomtára szerinti tisztán elektromos gépjárművekre lehet igényelni.
Az "N1" és "N2" járműkategóriákba ("N2" esetén legfeljebb 4,25 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi) sorolt tisztán elektromos gépkocsi beszerzés esetén meg kell felelni az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltaknak.

4.2. Tesztautók speciális esete
A "Regisztrált kereskedők és elektromos gépjárművek listáján" szereplő kereskedők, a listán szereplő elektromos gépjármű modellekből ún. tesztautókat helyezhetnek forgalomba. A tesztautókra az alábbi kritériumoknak kell teljesülniük: a gépjármű első forgalomba helyezésétől számítva a megrendelés dátumáig legfeljebb 180 nap telt el és a megrendelés időpontjában az autó futásteljesítménye nem haladhatja meg a 6000 km-t.

4.3. Az elektromos robogókra vonatkozó műszaki követelmények
Elektromos robogó (L1-e kategória) esetén az alábbi műszaki követelményeket szükséges figyelembe venni:
- teljesítmény: min. 1400 Watt
- szállítható személyek száma: 1
- akkumulátor: min. 48 V 42 Ah

4.4. A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre
Az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogók beszerzése vonatkozásában a beszerzés időpontjában érvényes vételáron felül más költségek nem számolhatók el (pl. átírás költségei, tárolás költségei stb.).

4.5. Közbeszerzés
Amennyiben a Pályázó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, úgy a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, amelyben rögzíteni szükséges, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés csak abban az esetben lép hatályba, amennyiben a Pályázó és a Támogató között támogatási jogviszony jön létre a Támogatói Okirat aláírásával.
Az engedményezési szerződés megkötésére - kizárólag az eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárást és annak alapján a nyertes ajánlattevőről történt döntést követően kerülhet sor, ennek alapján kerül megjelölésre az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó vételára is.
Amennyiben a Pályázó a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet alapján a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozik kötelezettként vagy a Pályázó a beszerzés tárgya vonatkozásában a központosított közbeszerzési rendszerhez való önként csatlakozásról dönt és csatlakozását az adott keretmegállapodás tekintetében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság elfogadja, úgy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által megkötött keretmegállapodás terhére, a keretmegállapodásban foglalt szabályok szerint köteles az elektromos gépjárművet beszerezni. A Pályázónak ez esetben nem kell a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárást lefolytatnia.
Támogató ez esetben elfogadja, ha a Pályázó a keretmegállapodásos eljárás 2. részének lefolytatása előtt, a keretmegállapodás alapján rögzített aktuális termék-, és árlistára való hivatkozással határozza meg a vételárat és ez alapján kerül sor a regisztrált kereskedővel az engedményezési szerződés megkötésére. A költségvetési támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a Kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás észszerű és hatékony felhasználását biztosítsa.

4.6. Állami támogatási szabályok (nem természetes személyek esetén)
A pályázati kiírás alapján az egyéni vállalkozók, ügyvédek, ügyvédi irodák, egyéni szabadalmi ügyvivők, szabadalmi ügyvivői irodák, egyéni közjegyzők, közjegyzői irodák, végrehajtói irodák, és gazdasági társaságok részére nyújtott támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.
A pályázati kiírás alapján az egyházi jogi személyek, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, és költségvetési szervek részére nyújtott támogatás abban az esetben minősül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásnak, ha az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenység folytatásához kerülne felhasználásra.

II. Pályázói információk
1. A pályázatok benyújtásának ideje, módja, helye
A pályázatok benyújtására 2020. június 15. 08:01 perctől 2022. június 1. 23:59 percig van lehetőség. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a pályázatbenyújtó felületen hirdetmény kerül közzétételre a pályázati kiírás felfüggesztésének/lezárásának pontos idejéről.
Pályázat a pályázati portálon (https://elektromobilitas.ifka.hu) keresztül nyújtható be, ügyfélkapus/cégkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével, és a szkennelt dokumentumok csatolásával.

1.1 Pályázatbenyújtáshoz kapcsolódó segítségnyújtás
A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, segédletek, ügyfélszolgálati elérhetőségek a https://elektromobilitas.ifka.hu/ weboldalon érhetők el.
Levelezési cím:
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft., 1387 Budapest, Pf. 17.
Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Lebonyolító szerv ügyfélszolgálatán érhető el: e-mailcím: elekromobilitas@ifka.hu
Telefonos ügyfélszolgálati idő: hétfő-péntek: 10:00-14:00, telefonszám: +36 70 522 10 10

1.2 Ügyfélkapu regisztráció - természetes személyek
A Kormányzati Portál ügyfélkapu szolgáltatása a személyazonosítást szolgálja, mely a pályázat beküldéséhez szükséges.
Az Ügyfélkapus regisztráció térítésmentesen kezdeményezhető a magyarországi okmányirodai hálózat, kormányhivatali ügyfélszolgálat bármely irodájában, vagy más erre felhatalmazott intézményben.
Az első személyes megjelenést követően a további ügyintézéshez nem szükséges személyes megjelenés, a későbbiekben elektronikus úton történhet az ügyintézés.
További információk: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/

FONTOS! Ideiglenes ügyfélkapus regisztráció nem elegendő pályázati adatlap hitelesítéséhez és beküldéséhez. Az ideiglenes ügyfélkapu regisztráció lejártával megszűnik a hozzáférés a pályázati felülethez. A lejárt, elfelejtett ügyfélkapus jelszóból eredő jogvesztéssel kapcsolatban a Támogatónak nem áll módjában méltányosságot gyakorolni.
Az interneten a személyes adatok megadásával indított ideiglenes ügyfélkapus regisztrációt - egyszeri - személyes megjelenéssel és a személyes okmányok bemutatásával kell véglegesíteni. Okmányirodák / Kormányablakok országszerte megtalálhatók: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/tajekoztato
http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok

1.3 Cégkapu regisztráció - nem természetes személyek
A szervezet törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja a regisztrációt a https://cegkapu.gov.hu/ weboldalon kezdeményezhetik, Ügyfélkapu/Telefonos azonosítást követően.
A Cégkapu online, vagyis teljesen automatikus regisztrációját csak a cégnyilvántartásban szereplő cég esetén lehet alkalmazni.
Cégek esetében Cégkapumegbízottnak hívják azt a személyt, akinek az ügyfélkapuja hozzá van társítva a céghez. Definíció szerint: a Cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél az erre felhatalmazott természetes személy (Cégkapumegbízott) vagy az általa regisztrált, a gazdálkodó szervezet által megbízott további felhasználók jogosultak.

FONTOS! Ideiglenes cégkapus regisztráció nem elegendő pályázati adatlap hitelesítéséhez és beküldéséhez. Az ideiglenes cégkapu regisztráció lejártával megszűnik a hozzáférés a pályázati felülethez. A lejárt, elfelejtett cégkapus jelszóból eredő jogvesztéssel kapcsolatban a Támogatónak nem áll módjában méltányosságot gyakorolni.
Az interneten a személyes adatok megadásával indított ideiglenes cégkapus regisztrációt - egyszeri - személyes megjelenéssel és a személyes okmányok bemutatásával kell véglegesíteni. Okmányirodák / Kormányablakok országszerte megtalálhatók:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/tajekoztato
http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok
https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html
https://elektromobilitas.ifka.hu/hu/page/nyitolap-2020
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum