Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak bértámogatása
Kiíró:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2020
Tárgymutató:
kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak bértámogatása
Pályázhat:
A támogatás kiterjed mindazon nem költségvetési szerv munkáltatókra, ahol kutatást, kísérleti fejlesztést végeznek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak bértámogatása

TÁJÉKOZTATÓ
A kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak bértámogatásáról
A Kormány a munkahelyek védelme érdekében valósítja meg a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak bértámogatását. Az intézkedés célja a KFI szektorban dolgozó munkavállalók (például mérnökök, fejlesztőmérnökök, informatikusok) munkahelyének védelme, a támogatással a szektorban dolgozók munkabérének fenntartása, a KFI szektor dolgozóinak tartós foglalkoztatása. A támogatás célja a COVID-19-járvány alatti elbocsátások elkerülése.

I. A támogatás célcsoportja
A támogatás kiterjed mindazon nem költségvetési szerv munkáltatókra, ahol kutatást, kísérleti fejlesztést végeznek. Ide tartoznak különösen a TEÁOR 72 (Tudományos kutatás, fejlesztés) tevékenységi körbe sorolt foglalkoztatók is, ahol a KFI munkakörben foglalkoztatott munkavállalók dolgoznak. A munkaadó akkor jogosult támogatásra, ha kutató-fejlesztő személyt foglalkoztat. Kutató-fejlesztő az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik.
Minden ágazatban van kutatással (is) foglalkozó munkaadó, ezért a teljes nemzetgazdaság számára biztosítjuk a támogatáshoz történő hozzáférés lehetőségét. Nem képezi a támogatás célcsoportját azon kutatóintézetek, amelyek költségvetési forrásból finanszírozottak.

II. A kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak bértámogatása
A támogatás havi összege munkavállalónként nem haladhatja meg a 318.920 forintot. A támogatás hónapokban állapítható meg, a támogatás időtartama legfeljebb három hónap.
A támogatás havi összege
a) amennyiben a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére 670 000 forint, vagy ezt meghaladó összeg, akkor 318 920 forint, vagy
b) amennyiben a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére a 670 000 forintot nem éri el, akkor a 318 920 forintnak a munkavállaló bruttó munkabére és a 670 000 forint arányával számított összege.
A támogatás a munkáltató részére havonta utólag kerül folyósításra. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.

III. A kérelem benyújtása
A munkáltató a kérelmet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétettek szerint nyújtja be.
Ennek megfelelően a támogatás iránti kérelmet a munkáltató a székhelye vagy telephelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal foglalkoztatási főosztályához szükséges benyújtania a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül.
Azonos telephely és munkavállalók vonatkozásában csak egy alkalommal nyújtható be kérelem. Ugyanazon telephely munkavállalói vonatkozásban csak egy időben nyújtható be kérelem.

A munkáltató
a) a támogatás iránti kérelmében bemutatja a kérelmét megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,
b) kérelemben nevesített munkavállalója ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesülhet a kérelem benyújtásakor csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban,
c) a kérelem benyújtásakor a kérelemben foglalt munkavállaló tekintetében nem részesülhet munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban, és
d) a kérelem benyújtásakor legalább 6 hónapja működnie szükséges.

A kormányhivatal
A kormányhivatal nyolc munkanapon belül megvizsgálja a kérelem tekintetében a jogszabályi feltételek fennállását és dönt a támogatás nyújtásáról.
Amennyiben a kérelem megfelel a jogszabályi feltételeknek, a kormányhivatal a kérelem alapján támogatást nyújt a munkáltató részére. Amennyiben a kérelem elutasításra került, a munkáltató ugyanazon telephely és ugyanazon munkavállalók tekintetében legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismét kérelmet.

IV. A munkaadó kötelezettségei
A munkáltató a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy
a) megtartja a kérelem kormányhivatalhoz történő benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát,
b) a munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig továbbfoglalkoztatja,
c) a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét nem csökkenti a támogatás és továbbfoglalkoztatás időtartama alatt,
d) vállalja, hogy az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségén belül a támogatás feltételeit érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak.
Ha a munkáltató több telephellyel rendelkezik, az átlagos statisztikai állományi létszámtartási kötelezettsége valamennyi telephelyét együttesen érintően irányadó.

V. Az intézkedés megvalósítója
A támogatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalok valósítják meg.
A támogatásra vonatkozó részletszabályokat a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet tartalmazza.
Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a kormányhivatal munkatársaihoz!
Érvényes: 2020. április 15-től visszavonásáig.
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas.aspx

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum