Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tájékoztató a fiatal mezőgazdasági termelő támogatásáról
Kiíró:
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2020
Tárgymutató:
fiatal mezőgazdasági termelő támogatása
Pályázhat:
a) természetes személy, és a támogatás első igénylésének évében 40 évesnél nem idősebb (2015. évi kérelmezés esetén 1975-ben, vagy azt követően született) és egységes területalapú támogatás (SAPS) iránti kérelmet legkorábban 2011-ben nyújtott be vagy
b) tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol egy jogi személy felett, amely jogi személy a támogatást igényli, ő maga pedig megfelel az előző pontban foglaltaknak
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Tájékoztató a fiatal mezőgazdasági termelő támogatásáról

1) Támogatásra jogosult az a fiatal mezőgazdasági termelő aki:
a) természetes személy, és a támogatás első igénylésének évében 40 évesnél nem idősebb (2015. évi kérelmezés esetén 1975-ben, vagy azt követően született) és egységes területalapú támogatás (SAPS) iránti kérelmet legkorábban 2011-ben nyújtott be vagy
b) tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol egy jogi személy felett, amely jogi személy a támogatást igényli, ő maga pedig megfelel az előző pontban foglaltaknak.
A támogatási jogcím tehát nem összekeverendő a Vidékfejlesztési Program keretében pályázat útján a fiatal gazdák indulásához igényelhető támogatással.

2) A támogatás az egységes kérelem keretében, legfeljebb 90 hektár után évente igényelhető, és az a SAPS és a zöldítési támogatáson felül jár. Amennyiben egy termelő pl. 100 hektárra igényel SAPS-ot, nem kell megjelölnie, hogy abból melyik 90 hektárra igényli a fiatal mezőgazdasági termelő támogatást, mivel ennek nincs jelentősége. Az igényelt hektárszám a támogatási időszak alatt évente változhat. A támogatás összege várhatóan 67,5 euró/hektár lesz.

3) A tényleges és hosszú távú ellenőrzést az a fiatal mezőgazdasági termelő valósítja meg, aki cégben vezetői és tulajdonosi jogokkal is bír, vagyis a jogi személy vezető tisztségviselője és egyben a szavazatok többségével is (egyedül, vagy más vezető tisztségviselőnek minősülő, mezőgazdasági termelővel együtt) rendelkezik. A jogi személyben megvalósuló tényleges és hosszú távú ellenőrzés tehát azt jelenti, hogy a fiatal gazda egyrészt a cég napi irányítását is ellátja, másrészt pedig a tulajdonosi jogokat is gyakorolja.

4) Fontos, hogy amennyiben a fiatal mezőgazdasági termelő szavazati jogai a cégben egyedül nem haladják meg az ötven százalékot, akkor más vezető tisztségviselő(k) és szintén tulajdonos (nem szükségszerűen fiatal) termelő(k) szavazatai is figyelembe vehetők, ha:
a) egyenként nem rendelkeznek több szavazattal, mint a fiatal mezőgazdasági termelő, és
b) maguk is mezőgazdasági termelők, vagyis tárgyévben és saját jogon (külön regisztrációs számon), cégként (ebben az esetben nekik is tényleges és hosszú távú ellenőrzést kell gyakorolniuk a cég felett) vagy természetes személyként közvetlen támogatásra kell jogosultnak lenniük. (Ezen szabály alól a szövetkezet kivétel, mert a vezető tisztségviselő szövetkezeti tagnak nem kell saját jogon közvetlen támogatást igényelnie, hanem elég, ha a szövetkezetben személyes közreműködésként mezőgazdasági tevékenységet végez)

5) A tényleges és hosszú távú ellenőrzést megvalósító fiatal gazda személye az 5 éves támogatási időszak alatt változhat, de a támogatási időszak semmi esetre sem hosszabbodhat meg, továbbá a cég felett egy fiatal gazda tényleges és hosszú távú ellenőrzésének folyamatosan fenn kell állnia. A támogatási időszak viszont lerövidülhet, ha a céget átvevő másik fiatal gazda a tevékenységét saját jogon korábban kezdte meg, mint az a fiatal gazda, aki a támogatást előzőleg igényelte.

6) A támogatás időtartama legfeljebb a mezőgazdasági tevékenység megkezdésétől számított öt év, de legkésőbb 2020. december 31.
PL1: PQ őstermelő 2016-ban nyújt be először SAPS támogatást, akkor 2020-ig jogosult lesz fiatal mezőgazdasági termelő támogatás igénybe vételére is.
PL2: Ha "B” Kft. alapításának évében, 2015-ben beadja kérelmét fiatal gazda támogatásra azzal, hogy a tényleges és hosszú távú ellenőrzést XY valósítja meg, aki már 2011-ben "A” Kft.-ben is tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorolt, akkor a "B” Kft. 5 éves támogatási időszaka 2011. évtől indul, vagyis fiatal gazda támogatást 2015. évre kaphat utoljára.
PL3: Ha egy Kft., amely 2013-ban adta be először a SAPS kérelmét, amelynek tényleges és hosszú távú ellenőrzését XY gyakorolta 2015-ig, majd a tényleges és hosszú távú ellenőrzést ZZs, mint kezdő fiatal mezőgazdasági termelő 2016-ban átveszi, akkor a Kft. 2016-ban és 2017-ben még részesülhet fiatal gazda támogatásban. Amennyiben ZZs már természetes személyként, vagy olyan jogi személyként, mely felett tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorolt 2011-ben egységes kérelmet benyújtott, akkor a Kft. 2016-ban már nem lesz jogosult fiatal gazda támogatásra.
PL4: Amennyiben az előző példa szerinti XY mint őstermelő 2016-tól új regisztrációs számon először nyújt be fiatal gazda támogatás iránti kérelmet, akkor az ő indulási éve 2013. (mivel az előző példa szerinti Kft. vezetőjeként akkor kezdte a gazdálkodást), így a támogatásra 2017-ig lesz jogosult.
PL5: AB fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló CD cég 2014-ben SAPS kérelmet nyújtott be. 2015-ben CD cég földhasználati joga megszűnik, viszont megvásárolta EF céget, amely 2005-óta SAPS támogatást igényelt. Amennyiben AB fiatal mezőgazdasági termelő vezető tisztségviselője lesz, EF cég 2015 és 2018 között igényelhet fiatal mezőgazdasági termelő támogatást. (AB-nek nem elég a tulajdonosi jogokat gyakorolnia EF felett, hanem irányítania is kell, viszont a támogatás igénylésénél az ő indulása, vagyis 2014 számít, nem pedig 2005, mivel nem EF korábbi tulajdonosa a fiatal mezőgazdasági termelő.)

7) Ha a támogatást egyidejűleg fiatal mezőgazdasági termelő mint természetes személy és olyan jogi személy(ek) is igényli(k), amely(ek) felett a tényleges és hosszú távú ellenőrzést ugyanaz a fiatal mezőgazdasági termelő gyakorolja, vagy több olyan jogi személy igényli, amelyek felett az ellenőrzést azonos fiatal mezőgazdasági termelő gyakorolja, akkor támogatásra a két vagy több igénylő közül csak az jogosult, aki/amely korábban kezdte meg a mezőgazdasági tevékenységét.
Pl.: (Ha AB termelő őstermelőként 2013-ban nyújtott be SAPS kérelmet, és van egy Kft.-je is, ami 2014-ben szintén SAPS támogatást nyújtott be, akkor 2015-ben AB mint őstermelő igényelheti a támogatást. Természetesen azt nem zárja ki semmi, hogy a két "minőségben” használt földjeit a földhasználat szabályai szerint egyesítse, és egy igénylés keretében (őstermelő vagy Kft. vagy akár egy harmadik jogi személy) akár magasabb hektárszám után vegye igénybe a támogatást.

8) Családi gazdaság esetében, ha a gazdaságba bevitt összes terület után a támogatást a családi gazdálkodó igényli, akkor az 1) pontban foglalt feltételeknek neki kell megfelelnie. Természetesen arra is van lehetőség, hogy a családi gazdaság tagjai külön-külön igényeljék a fiatal mezőgazdasági termelő támogatást, viszont akkor a tagokra az 1) pontban foglalt feltételek külön-külön vonatkoznak.

9) Ha a támogatást jogi személy igényli, akkor az egységes kérelem keretében nyilatkozik:
- a tényleges és hosszú távú ellenőrzést megvalósító fiatal mezőgazdasági termelő személyéről (név, amennyiben van ügyfél-azonosító),
- a tényleges és hosszú távú ellenőrzést a fiatal mezőgazdasági termelővel együttesen gyakorló más mezőgazdasági termelők személyéről (név, amennyiben van ügyfél-azonosító),
- a más mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzést biztosító szavazati arányáról,
- a más mezőgazdasági termelő közvetlen támogatásra való jogosultságának fennállásáról.

10) Jogi személy igénylő esetén az egységes kérelemhez csatolandó dokumentumok:
- a jogi személy létesítő okiratának (társasági szerződés, vagy alapszabály, vagy alapító okirat) másolata,
- a szavazati arányokat igazoló dokumentum másolata (amennyiben a létesítő okirat alapján ez nem állapítható meg),
- létesítő okirat(ok) és dokumentum(ok) másolata, amely(ek) igazolják, hogy valamennyi más mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol olyan jogi személy(ek) felett, amely(ek) közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősülnek,
- uralmi szerződés másolata (vállalatcsoport esetében), vagy az ellenőrzést gyakorló társaság létesítő okiratának másolata,
- a szövetkezeti tag személyes közreműködésének tényleges megvalósulását igazoló dokumentum másolata.
http://www.kormany.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum