Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2021
Kiíró:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal
Határidő:
04/01/2021
Érvényes:
04/01/2021
Tárgymutató:
ösztöndíj, Moholy-Nagy László Formatervezési
Pályázhat:
bárki számára, aki a meghirdetett feltételeknek és követelményeknek megfelel
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2021

Pályázati felhívás
A pályázat határideje: 2021. április 1., csütörtök éjfél
A Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala meghirdeti a 2021. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. társfinanszírozásában, a Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zrt. szervezési lebonyolítói és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pénzügyi lebonyolítói közreműködésével.

1) Az ösztöndíjpályázat célja
Elősegíteni a pályakezdő tervezők szakmai fejlődését, önálló vagy gyártói együttműködésre épülő termékfejlesztését, saját márkájuk megalapozását.
Az ösztöndíj hozzájárul a hazai design társadalmi beágyazódásához, egyben az innovációs folyamatokba, nemzetgazdaságba való integrációjához.

2) Az ösztöndíj időtartama
6 hónap. A tervezett ösztöndíjas időszak: 2021. május-október. Beszámoló kiállítás: várhatóan a tárgyévet követő évben.

3) Az ösztöndíj összege
Az ösztöndíjak keretösszege bruttó 9 000 000 forint, mely a pályázatok függvényében kerül megítélésre, az ösztöndíj minimumösszege bruttó 900 000 forint, amelynek kifizetése banki átutalással, a finanszírozó által meghatározott fizetési ütemezés szerint történik.
Az ösztöndíjast megillető fenti ösztöndíj összegéből a vonatkozó jogszabályok szerinti levonásokkal csökkentett (nettó) összeg kerül kifizetésre.

4) Pályázati kategóriák
- önálló tervezői projekt;
- önálló designelméleti, -kutatási projekt;
- önálló tervezői projekt, gyártói együttműködéssel;
- együttműködő cégek feladatkiírására
(pályázati felhívás melléklete) benyújtott projekt.

5) Pályázati feltételek
A pályázat nyilvános bárki számára, aki a meghirdetett feltételeknek és követelményeknek megfelel.
Az ösztöndíjra pályázhat a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját figyelembe véve minden 35. életévét be nem töltött természetes személy, aki Magyarország területén folytat alkotói tevékenységet, és szakirányú (BA, BSc, MA, MSc) művészeti, illetve designer egyetemi diplomával rendelkezik.
Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, továbbá aki hazai államháztartási forrásból finanszírozott ösztöndíjban (támogatott DLA-képzés, állami művészeti ösztöndíj stb.) részesül.
Diplomamunkával és annak továbbfejlesztésével nem lehet pályázni.
Az ösztöndíjasnak indokolt esetben az Ösztöndíjbizottság újabb ösztöndíjat ítélhet meg befejezett ösztöndíjprogram bővítésére, továbbfejlesztésére, aminek feltétele újabb pályázat benyújtása és elbírálása.
A pályázat nyelve: magyar.

6) A pályázat benyújtásának
követelményei
A pályázat tartalmi követelményei:
- a valóságnak megfelelő adatokkal hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat;
- részletes szakmai program és a megvalósítás egyes fázisainak szöveges bemutatása, ütemezése, üzleti/megvalósítási terv (5-10 oldal);
- szakmai önéletrajz (max. 2 oldal);
- portfólió (szakmai alkotómunka és diplomamunka, max. 10 oldal);
- a diploma(ák) másolata(i); külföldön szerzett végzettség esetén magyar nyelvű hivatalos fordítás, illetve honosítás.
Más pályázati programban való részvétel esetén a pályázatba foglalt program lehatárolása egyértelmű kell hogy legyen.
A pályázat formai követelményei: a felsorolt dokumentumokat elektronikusan kell benyújtani a 8. pontban megadottak szerint.

7) Értékelési szempontok
A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontjai:
- a program újszerűsége, hazai és nemzetközi relevanciája;
- a program szakmai és pénzügyi megvalósíthatósága, versenyképessége;
- a program várható eredménye, szakmai, társadalmi és gazdasági jelentősége;
- a program valós problémafelvetésen alapul, arra komplex megoldást kínál a fenntarthatóságot szem előtt tartva;
- a pályázó szakmai alkalmassága, felkészültsége;
- a formai követelmények betartása.
További értékelési szempontok:
- a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a mellékletben található gyártói együttműködéssel kiírt témák közül választva dolgoz ki pályázati programot; vagy
- a pályázó önálló tervezői programjába gyártói és/vagy közreműködő hátteret is biztosító, együttműködő gazdálkodó szervezetet von be.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek:
- hiányos a 6) pontban előírt dokumentáció;
- az adatlap/nyilatkozat a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz;
- a pályázati program más személy szerzői, illetve iparjogvédelmi jogát sérti.
(Amennyiben ez az ösztöndíj odaítélését követően válik ismertté, az ösztöndíjas köteles az ösztöndíjat visszafizetni.)
- határidőn túl érkezik be.
Az Ösztöndíjbizottság a beadott pályázati dokumentációk alapján értékel, majd a második fordulóban a legjobb pályázati programokat benyújtó pályázókat projektjük személyes bemutatására hívja meg. Az elbírálásban előnyt jelent a meggyőző szakmai érveken alapuló önálló véleményalkotás.
Az Ösztöndíjbizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az Ösztöndíjbizottság a pályázati anyagokat, dokumentumokat titkosan kezeli, az Ösztöndíjban részesült pályamunkákat, mint maradandó értékű iratokat, archiválja.
Moholy-Nagy László Formatervezési
Ösztöndíjbizottság 2021
Elnök:
Dr. Németh Edit Eur. Erg.
ergonómus, egyetemi adjunktus, Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék, Gazdálkodástudományi Intézet, ELTE, oktatási dékánhelyettes, Gazdaságtudományi Kar, Neumann János Egyetem
Tagok:
Csordás Zoltán
tervezőgrafikus, Budapesti Metropolitan Egyetem
Einspach Gábor
művészettörténész, felelős kiadó, Artmagazin,
igazgató, Art+Text Budapest
Hosszú Gergely
négyszeres Red Dot díjas designer
ügyvezető, tulajdonos, CO&CO Designcommunication Kft.
Prof. Dr. Kisfaludy Márta DLA
textiltervező, művészeti menedzser, egyetemi tanár,
Terméktervező Intézet, Rejtő Sándor Könnyűipari és
Környezetmérnöki Kar, Óbudai Egyetem
Mascher Róbert DLA
formatervező
elnök, Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület
Rejka Erika DLA
keramikusművész,
főiskolai docens, Design Intézet, Kreatívipari Kar,
Budapesti Metropolitan Egyetem,
elnökségi tag, Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület
Sebestény Ferenc DLA
építész, tárgy és környezettervező, egyetemi adjunktus,
tanszékvezető-helyettes Rajzi és Formaismereti Tanszék,
Építészmérnöki Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, az Artus Kortárs Művészeti Stúdió alkotója, színházi
tér-, installáció-, látványtervező, ügyvezető, Sebesta-Loydolt
Építészműterem Kft., elnök, Magyar Design Kulturális Alapítvány
Tóth Bori
divattervező

Finanszírozók képviselői:
Dr. Lipp Mónika Mária
képzőművészeti referens, Közösségi Művelődési és
Művészeti Főosztály, Kultúráért Felelős Államtitkárság,
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Wolffné Eckert Gyöngyi
termékfejlesztési osztályvezető
Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
Szakmai partner:
Molnár László Péter
ügyvezető igazgató, Maform Kft.

8) A pályázat beadása
A pályázati anyagot egy példányban, a 6) pont szerint összeállítva, a felsorolt dokumentumokat egy összefűzött, 10 MB-nál kisebb méretű PDF-fájl formájában, e-mailen kell benyújtani a következő címre: moholyosztondij@hipo.gov.hu
A pályázatokat a Magyar Formatervezési Tanács Irodája kezeli.
További információ: mfti@hipo.gov.hu

9) Adatkezelési tájékoztatás
A Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázatához kapcsolódó személyes adatok önálló vagy közös adatkezelői az alábbi szervezetek:
- a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH; székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7., levélcíme: 1438 Budapest, Pf. 415, központi telefonszáma: 06-1/312-4400, honlapjának elérhetősége: https://www.sztnh.gov.hu/hu; adatvédelmi tisztviselője: dr. Hegedüs Krisztina, elérhető az SZTNH székházában és levélcímén, telefonszáma: 06-1/474-5941, e-mail-címe: adatvedelem@hipo.gov.hu); az SZTNH nevében a Magyar Formatervezési Tanács Irodája jár el (az MFTI elérhetőségei: 1054 Budapest, Akadémia utca 21., levélcím: 1438 Budapest, Pf. 415, központi telefonszám: 06-1/312-4400, honlapjának elérhetősége: https://www.sztnh.gov.hu/hu/mft-landing-pages/mft);
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI; székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3., központi telefonszáma: 06-1/795-1200, honlapjának elérhetősége: https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma, adatvédelmi tisztviselője: Orbánné Dr. Nagy Edit, elérhető
az Emberi Erőforrások Minisztériuma levélcímén, telefonszáma: 06-1/795-9118, e-mail-címe: adatvedelmi.tisztviselo@emmi.gov.hu);
- a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. (a továbbiakban: Herendi Zrt.; székhelye: 8440 Herend, Kossuth Lajos utca 140., központi telefonszáma: 06-88/523-100, honlapjának elérhetősége: https://herend.com/, adatvédelmi tisztviselője: Dr. Bölcskei Krisztián, elérhető a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. levélcímén, e-mail-címe: dr.bolcskei.krisztian@adatvedelmiauditor.hu); - a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MANK; székhelye: 2000 Szentendre, Bogdányi út 51., központi telefonszám: 06-26/501-060, honlapjának elérhetősége: http://www.alkotomuveszet.hu/., adatvédelmi tisztviselője: Jambrik Ügyvédi Iroda, e-mailcíme: adatvedelem@alkotomuveszet.hu).
Az EMMI által biztosítandó ösztöndíj tekintetében az MFT, az EMMI, az SZTNH és a MANK; a Herendi Zrt. által biztosítandó ösztöndíj tekintetében az MFT, a Herendi Zrt. és az SZTNH; az SZTNH által biztosítandó ösztöndíj tekintetében pedig az MFT, az SZTNH és a MANK minősülnek közös adatkezelőnek.
A Facebook közösségimédia-felületen létrehozott https://www.facebook.com/moholyosztondij/ oldalon történő adatkezelések tekintetében közös adatkezelőnek minősül az MFT, az SZTNH és a Facebook Ireland Ltd. A Facebook adatkezelésével kapcsolatban az alábbi oldalon érhetők el további információk: https://www.facebook.com/policy.php, illetve esetleges kérdéseit a Facebook Ireland Ltd. adatvédelmi tisztviselőjének az alábbi elérhetőségeken lehetséges eljuttatni: a Facebook Ireland Ltd. levélcímén: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, illetve az alábbi felületen elérhető űrlap kitöltésével: https://www.facebook.com/help/ contact/540977946302970).
Adatkezelés a pályázat lebonyolítása érdekében:
Az SZTNH nevében eljáró MFTI minden pályázó esetében kezeli az alábbi személyes adatokat: név, születési idő és hely, állandó lakcím, levelezési cím, e-mail-cím, telefonszám, iskolai végzettség adatai (intézmény, szak, végzés éve), szakirányú egyetemi diploma témája, a korábban elnyert ösztöndíjak neve, évszáma és időtartama, amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor részesül (hazai vagy külföldi) ösztöndíjban, annak megnevezése, valamint a benyújtott szakmai program címe. Az MFTI kezeli továbbá azokat az adatokat is, amelyeket a pályázó a részére megad.
Az adatkezelés célja a pályázati feltételeknek (Pályázati Szabályzat, pályázati felhívás) való megfelelés megállapításához, a feltételeknek nem megfelelő pályázatok és pályázók kizárásához, a pályázatok elbírálásához, továbbá a nyertes pályázókkal a szerződés megkötéséhez szükséges adatok biztosítása.
Adatkezelés az ösztöndíj folyósítása érdekében:
Az ösztöndíj jellegének megfelelő közös adatkezelők az ösztöndíjat nyert pályázók esetében az előzőeken túl az alábbi személyes adatokat is kezelik: a nyertes pályázó anyja neve, adóazonosító jele, TAJ-száma, bankszámlaszáma, továbbá a szerződéskötéshez, az ösztöndíj számfejtéséhez és kifizetéséhez, valamint a kiállított tárgyakra kötendő biztosítás megkötéséhez esetlegesen szükséges további személyes adatok, illetve mindazon személyes adatok, amelyeket az ösztöndíjat nyert pályázó a részükre megad.
További adatkezelések:
Az MFTI az ösztöndíjprogram lezárását követően kiállítja az ösztöndíjprogram keretében alkotott műveket, továbbá azokról képfelvételt készít, amelyet az ösztöndíjprogramról készített kiadványokban és műsorokban, továbbá a sajtóban, az SZTNH, illetve az MFT honlapján és közösségimédia-felületén nyilvánosságra hoz.
Az SZTNH hivatalos lapjában közzéteszi az ösztöndíjat nyert pályázó nevét és az ösztöndíjprogram címét, illetve a társfinanszírozó nevét. A kiállításon, a papíralapú és elektronikusan az MFT honlapján elérhető katalógusban közzéteszi a fentieken túl az ösztöndíjasok, illetve a társfinanszírozó gazdálkodó szervezetek elérhetőségét is.
Az ösztöndíjat nyert pályázók esetében az adatkezelés célja a szerződéskötéshez, az ösztöndíjak számfejtéséhez és utalásához, a nyilvánosság biztosításához, a tájékoztatáshoz és a közpénzek felhasználásának átláthatóvá tételéhez, a kiállított tárgyakra biztosítás kötéséhez, az esetleges ellenőrzések lefolytatásához és az ösztöndíjak esetleges visszafizetéséhez szükséges adatok biztosítása. Az adatkezelésnek célja továbbá az ösztöndíjprogram eredményének bemutatása, népszerűsítése céljából kiállítás szervezése, katalógusok, kiadványok, promóciós anyagok, sajtóban hírek, tájékoztatások megjelentetése nyomtatott formában és online felületeken, beleértve a közösségi média felületeit is.
Az ösztöndíjat nyert pályázók egyes adatai (az ösztöndíjas neve, ösztöndíjprogramjának címe, az ösztöndíjak számfejtéséhez szükséges adatok) az adott ösztöndíjashoz tartozó finanszírozónak, azaz az EMMI-nek vagy a társfinanszírozó cég(ek)nek, továbbá az ösztöndíj lebonyolításában részt vevő MANK-nak kerülnek továbbításra közzététel és az ösztöndíj folyósítása céljából.
Az adatkezelés jogalapja a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/K. § g) pontjára, a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének e)-f) és i)-j) pontjaira, valamint a Pályázati Szabályzatban és a pályázati felhívásban foglaltakra figyelemmel
- a pályázat benyújtásával és elbírálásával kapcsolatos személyes adatok, valamint az ösztöndíjat nyert pályázók személyes adatai és a maradandó értékű iratok megőrzése tekintetében az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja: az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
- a számfejtés és az adókkal, járulékokkal kapcsolatos tevékenységek tekintetében az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: a jogi kötelezettség teljesítése.
Az MFTI az ösztöndíjat nem nyert pályázati dokumentációt a bírálatot követően a pályázó részére visszaadja, a vissza nem vett pályázatokat az eredményhirdetést követő hat hónap elteltével megsemmisíti.
Az ösztöndíjat nyert pályázatokat az MFTI archiválja, azokat, mint maradandó értékű iratokat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Az ösztöndíjak kifizetéséhez kapcsolódó adatokat az SZTNH és az MFTI a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig (a tájékoztató készítésének időpontjában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezése értelmében 8 évig) kezeli.
A pályázathoz kapcsolódóan adatfeldolgozóként jár el az ösztöndíjpályázatot megszervező és lebonyolító MFT nevében eljáró Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) és az MFT honlapját üzemeltető Bohl Software Consulting Kft. (1131 Budapest, Madarász Viktor utca 13. IV. épület VI. emelet 97.). Továbbá adatfeldolgozóként járnak el a katalógusok és a bemutató kiállítás tervezői és készítői, a kommunikációs felületek kezelői, beleértve a közösségi oldalakat is, a kommunikációs feladatokkal megbízott jogi vagy természetes személyek, a katalógus és más anyagok tervezője, angol nyelvre fordítója és a nyomdász, amennyiben nem minősülnek adatkezelőnek, akiknek vagy amelyeknek a kiválasztása a pályázati felhívás kiírásáig nem történt meg.
Személyükről az MFTI a honlapján ad tájékoztatást.
Az SZTNH és az MFTI adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy az arra jogosult személy ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság felé, abban az esetben az adott bíróság vagy hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére a pályázat során megadott személyes adatok nem kerülnek továbbításra, valamint azokkal kapcsolatban automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.
A személyes adatok megadása nem kötelező, de azok hiánya esetén a pályázat érvénytelen. Amennyiben a személyes adatokat az ösztöndíjat nyert pályázó nem bocsátja rendelkezésre, a vele való szerződéskötés és ezáltal részére az ösztöndíj folyósítása nem lehetséges.
Az SZTNH, az MFT és adatfeldolgozói, illetve munkatársaik a személyes adatok megismerésére és kezelésére kizárólag az adatkezelési célokhoz kapcsolódó feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak; továbbá az adatok biztonságának garantálása érdekében megtesznek minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést.
Az SZTNH az informatikai rendszereihez való hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé.
A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a "szükséges és elégséges jogok elve", azaz a rendszert minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. A rendszerhez hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti, adatvédelmi és információbiztonsági ismeretekkel.
Az SZTNH munkatársait, valamint az adatfeldolgozókat és munkatársaikat szigorú titoktartási kötelezettség köti, és a feladatellátásuk során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.
Az SZTNH az adatokat - az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével - azok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében saját eszközökön, védett adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az SZTNH elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, jogosultság-ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.
Az SZTNH többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain minden esetben hardveres határvédelmi eszköz helyezkedik el. Az adatokat az SZTNH redundánsan tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.
Az SZTNH többszintű (hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű), aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel védi a belső hálózatait a külső támadásoktól, és folyamatosan monitorozza a védelmi intézkedéseket, feltárandó az esetleges incidenseket. Az SZTNH által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítja meg.
Az SZTNH mindent megtesz annak érdekében, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek az általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak. A fejlesztések során olyan rendszereket alakított ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek.
A pályázókat - beleértve a nyertes pályázókat is - az alábbi jogosultságok illetik meg:
- hozzáférés: mindenki hozzáférést kérhet az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz;
- helyesbítéshez való jog: kérheti adatainak helyesbítését, ha azok tévesen kerültek rögzítésre;
- törléshez való jog: a GDPR-ban meghatározott esetekben kérheti a személyes adatainak törlését;
- adatkezelés korlátozásához való jog: a GDPR-ban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelő ideiglenesen függesszen fel mindenfajta műveletet - a tárolás és a GDPR-ban írt további adatkezelések kivételével - a kezelt személyes adatain;
- tiltakozáshoz való jog: bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen;
- jogorvoslathoz való jog: amennyiben úgy véli, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérültek, panaszával elsősorban az SZTNH-hoz (postacím: 1438 Budapest, Pf. 415, telefon: +36 (1) 312 4400, e-mail-cím: sztnh@hipo.gov.hu), illetékes törvényszékhez (http://birosag.hu/torvenyszekek)
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf. 9; telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok részletesen megtalálhatók a http://www.sztnh.gov.hu/hu/adatvedelem oldalról elérhető adatkezelési tájékoztató IX. pontjában.
A további adatkezelők által végzett adatkezelésről szóló tájékoztatók az érintett adatkezelők honlapján érhetők el. Közös adatkezelés esetén az érintett mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR-ban írt jogait.

10) Egyéb
Pályázó a pályázatának benyújtásával a jelen pályázati kiírásban és Pályázati Szabályzatban foglalt feltételeket és szabályokat tudomásul veszi és elfogadja. A pályázati felhívás és a Pályázati Szabályzat letölthető a Magyar Formatervezési Tanács honlapjáról (mft.org.hu).
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. április 1., csütörtök éjfél Támpontok a projektkoncepciók strukturálásához
- a projekt létrehozásának célja, célkitűzés, célcsoport;
- fókusza;
- megvalósításának további, hozzáadott értéke;
- ütemezése;
- üzleti terve;
- közreműködő/együttműködő partnerek.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum