Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Orvosi szolgálati lakás - Magyar Falu Program / MFP-FOL/2019
Kiíró:
Belügyminisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2019
Tárgymutató:
orvosi szolgálati lakás, Magyar Falu Program / MFP-FOL/2019
Pályázhat:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében
"Orvosi szolgálati lakás"
című alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-FOL/2019

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter), mint Támogató pályázatot hirdet a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat "szolgálati lakás” alprogramja alapján az ország teljes területén működő 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települési önkormányzatok (továbbiakban: önkormányzat) számára orvosi szolgálati lakás építésének támogatására (a továbbiakban: kiírás).
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
Az elmúlt évszázadok során a falvak, kistelepülések társadalmi szerkezetében kiemelkedő szerep jutott a papoknak, orvosoknak és tanítóknak, akik a falu lakosainak lelki, testi és szellemi egészségéről gondoskodtak. Közfeladatokat ellátó személyekként lakhelyük általában a településközpontban, faluképi jelentőségű középületek (templom, iskola) szomszédságában épült és általános megbecsülésnek örvendtek.
Az utóbbi évszázad társadalmi, gazdasági és kulturális változásai a falvak, kistelepülések lassú elnéptelenedéséhez, népességmegtartó erejének csökkenéséhez vezettek.
Az orvosi szolgálati lakás program célja az 5000 fő, vagy ez alatti lakosságszámmal rendelkező helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati társulásoknál orvosi (kizárólag háziorvos, házi gyermekorvos) feladatot ellátó személy részére lakhatás biztosításának támogatása. Az önkormányzat számára ingatlanvásárlást, illetve ezen ingatlanon a Támogató által biztosított tervek alapján új lakóingatlan építését segíti, amely ingatlant az orvos (és családja) számára az önkormányzat szolgálati lakásként rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltésének idejére.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
5 000 000 000 forint.
Jelen kiírásra rendelkezésre álló összeget a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja. a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1, melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére

2. A pályázat célja
2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek:
Orvosi szolgálati lakás építése
Azon önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, ahol az orvosi praxis tartósan (a pályázat benyújtásának időpontjától számított legalább hat hónapja) betöltetlen1, és az önkormányzat a pályázat benyújtásának időpontjában már rendelkezik háziorvossal és vagy orvosi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási előszerződéssel, amelyet jelen kiírás kötelezően benyújtandó 5. számú melléklete tartalmaz.
Támogatható tevékenységek:
- új szolgálati lakás építése (a kiválasztott vázlatterv alapján); a szolgálati lakás rendeltetésszerű használatához szükséges alapvető berendezések a használatbavételi engedély kiadásához.
A Támogató pozitív elbírálásáról szóló értesítését követően a pályázó részére tervdokumentációs kivonat kerül átadásra azzal, hogy a pályázó külön írásban nyilatkozik arról, hogy haladéktalanul, legfeljebb 8 napon belül szerződést köt a tervdokumentációs kivonat szerzői jogi tulajdonosával a végleges és adaptált kiviteli tervek elkészítésére, illetve tervezési művezetői feladatok ellátására. Ezen költségek elszámolhatóak a támogatási keret terhére.
A pályázó az adaptált végleges kiviteli tervek birtokában a szerződéskötéstől számított legfeljebb 60 napon belül benyújtja a költségtervet, illetve a kivitelezésre vonatkozó egy darab indikatív árajánlatot.
2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
- A 2.1.1. pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó:
o Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);
o A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (pl. műszaki ellenőri, tervezői művezetés, projektmenedzsment);
o Ingatlanvásárlás;
o Tervadaptáció költsége.

3. A pályázat benyújtásának feltételei
Általános szabályok:
Egy pályázó legfeljebb egy orvosi szolgálati lakás építésére igényelhet támogatást. A pályázónak rendelkeznie kell az érintett feladatot ellátó orvossal kötött feladat-ellátási előszerződéssel.
3.1. Pályázók (jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
További szabályokat az Útmutató 2019. tartalmaz.
3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
A vonatkozó szabályokat az Útmutató 2019. 2.1.1. pontja tartalmazza.
3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani.
A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval; a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2019. április 26. napjától folyamatosan van lehetőség.
3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági (Formai) kritériumok
- A pályázat (elektronikus felület) valamennyi rovata kitöltésre került, és a pályázó minden kérdésre válaszolt/választ adott.
- A pályázatot a kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be.
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, és azok nem valótlan tartalmúak.
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.
Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni.
3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- Települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége a 2018. év adatai alapján.
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján.
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján.
- A Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.
3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
A vonatkozó szabályokat az Útmutató 2019. 2.2.2. pontja tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk
4.1. A támogatás formája
A MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.
4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege
Az igényelhető támogatás mértékének alsó és felső határa nem került meghatározásra.
4.3. Előleg igénylése
A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít. A támogatási előleg biztosítása a 4.5. pont alapján történik.

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum