Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Munkahelymegőrző támogatás - átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében / ACS_MEGŐRZŐ
Kiíró:
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/30/2021
Tárgymutató:
munkahelymegőrző támogatás
Pályázhat:
átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében támogatásra az az Mt. 33.§-a szerinti munkáltató pályázhat, aki
- a legalább 25 főt érintő, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére jelezte, és
- munkaviszonyban foglalkoztatja azon munkavállalókat, akiknek munkaviszonyát a működésével összefüggő okból a munkahelymegőrző támogatás nélkül felmondással megszüntetné
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Tájékoztatás az „Azonnal cselekszünk” program keretében meghirdetett „Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében” (ACS_MEGŐRZŐ) program pályázat benyújtásának átmeneti felfüggesztéséről!

Az OFA Nonprofit Kft. a 229/2019.(12. 30.) sz. ügyvezetői határozatával az „Azonnal cselekszünk” program keretében meghirdetett „Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében” (ACS_MEGŐRZŐ) program pályázat benyújtását 2019. december 30-án felfüggeszti. Az OFA Nonprofit Kft. a 2020. január 3-ig benyújtott pályázatokat befogadja (a benyújtás időpontjának a küldeményen szereplő – a pályázó által igazolható – postára adás bélyegzőjének dátuma tekintendő), amennyiben az egyéb befogadó nyilatkozat rendelkezésre bocsátásának feltételei fennállnak. A 2020. január 3. után benyújtott pályázatokat az OFA Nonprofit Kft. a Pályázó részére érdemi ügyintézés nélkül postai úton visszaküldi.


Munkahelymegőrző támogatás
- átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében / ACS_MEGŐRZŐ

Az OFA Nonprofit Kft. a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján pályázatot hirdet az "Azonnal cselekszünk" elnevezésű támogatási program keretében.

Munkahelymegőrző támogatás - átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében
(Pályázati azonosító: ACS_MEGŐRZŐ)
pályázat megvalósítására

1. Program háttere
A nemzetgazdaság alapját képező vállalkozások napjainkban egyre több szállal kapcsolódnak termékeik gyártása, értékesítése során a világpiachoz, ami ahhoz vezet, hogy tevékenységük volumenében átmeneti visszaesés következhet be, rajtuk kívül álló okok miatt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a piaci szereplők leggyakrabban a termelésük visszafogásával reagálnak erre, aminek egyenes következménye a munkaerő számának vagy a ledolgozandó munkaórák mennyiségének csökkentése. Az emiatt bekövetkező csoportos létszámcsökkentések károsak mind a gazdaság, mind a társadalom szempontjából.
Fontos, hogy ezen átmeneti időszak alatt segítséget kapjon a vállalkozás, hogy meglévő munkaerejét meg tudja tartani, tekintve hogy az átmeneti visszaesést követően újra növekedési pályára állhat a vállalkozás, amikor a munkaerő újbóli toborzása, betanítása nehézkes lassan megvalósuló folyamat.

2. Program célja
A program alapvető célja a munkaerő folyamatos foglalkoztatásának biztosítása, a csoportos létszámcsökkentésben érintett munkavállalók foglalkoztatásának támogatásával.

3. Program keretében nyújtott támogatások
Munkahelymegőrző támogatás - átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében.

4. A pályázók köre
A pályázati program keretében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 33. §-a, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 58. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkaadók pályázhatnak, az alábbi kivétellel:
- költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (KSH GFO kód: 3)
- nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (KSH GFO kód: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 /kivétel a nonprofit gazdasági társaság KSH GFO kód 57)
- jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH GFO kód: 6)
- egyéb gazdasági szervezet (KSH GFO kód:7)
- egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (KSH GFO kód: 8)
- önálló vállalkozó (KSH GFO kód: 23)
Pályázat benyújtására jogosult:
Munkahelymegőrző támogatás - átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében támogatásra az az Mt. 33.§-a szerinti munkáltató pályázhat, aki
- a legalább 25 főt érintő, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére jelezte, és
- munkaviszonyban foglalkoztatja azon munkavállalókat, akiknek munkaviszonyát a működésével összefüggő okból a munkahelymegőrző támogatás nélkül felmondással megszüntetné.

5. Rendelkezésre álló forrás
A program keretében nyújtott támogatások forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének 2014., 2015., 2016., és 2017. évi központi kerete, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2016. és 2017. évi tartaléka.
Rendelkezésre álló keret: 3 901 328 440 Ft

6. A pályázat területi korlátozása
A pályázat megvalósításának helyszíne Magyarország

11. Pályázat benyújtása
A pályázatot 3 példányban (egy eredeti és kettő másolati példány) kell elkészíteni szövegszerkesztővel, a pályázati dokumentáció kitöltését Times New Roman 10-es nagyságú, a mellékleteteket pedig Times New Roman 12-es betűtípussal. A pályázati adatlapot és a csatolt mellékleteket elektronikus adathordozón (CD-n) - is rögzíteni kell.
A pályázónak a pályázat mindhárom példánya esetében (1 eredeti, 2 másolati) a pályázat mindegyik oldalát (beleértve a mellékleteket is) - az aláírási címpéldányon feltüntetett vezetőjének, képviselőjének - szignálnia is kell. A pályázat 1 másolati példánya a pályázó tulajdonában marad.
A pályázatot - annak mellékleteivel együtt - 2 lefűzött példányban (egy eredeti és egy másolati példány) papíron, valamint egy 1 példányban elektronikus adathordozón (CD), zárt borítékban, ajánlott postai küldeményként illetve személyesen vagy futárszolgálat közreműködésével kell benyújtani az OFA Nonprofit Kft.-hez.
Postai úton történő benyújtás esetén (2 kg alatti küldemény):
Cím: OFA Nonprofit Kft.
1301 Budapest, Postafiók 84.
Személyes, vagy futárszolgálat közreműködésével történő benyújtása, illetve 2 kg feletti csomag postai úton történő benyújtása esetén:
Cím: OFA Nonprofit Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 80. II. emelet
hétfő - csütörtök 9 és 15 óra, péntek 9 és 14 óra között
Kérjük, hogy a pályázatot tartalmazó zárt borítékon és a CD lemez tokján is jól láthatóan tüntesse fel:
- "PÁLYÁZAT"
- a pályázó nevét,
- a pályázó címét, és
- a pályázati azonosítót: ACS_MEGŐRZŐ
A pályázatok elektronikus úton történő benyújtására az OFA Nonprofit Kft. a honlapján történő erre vonatkozó közlemény megjelentetését követően biztosít lehetőséget. A pályázatok elektronikus úton történő benyújtásáról szóló közlemény megjelentetéséig a pályázatok benyújtására a fent leírtak szerint van lehetőség.

A pályázatok benyújthatók:
A pályázati felhívás megjelenésétől folyamatosan, legkésőbb 2020. december 31-ig illetve visszavonásig.
Azok a pályázatok, amelyek nem a fenti módon érkeznek be az OFA Nonprofit Kft.-hoz, elutasításra kerülnek.
A pályázati dokumentáció letölthető az OFA Nonprofit Kft. honlapjáról (http://www.ofa.hu). 12
Az OFA Nonprofit Kft. az eredményes pályázás elősegítésének érdekében tájékoztatást és térítésmentes tanácsadást biztosít az OFA Nonprofit Kft. központi irodájának munkatársai (tel.: 06-1-555-2900/6. menüpont) és a regionális irodáinak munkatársai közreműködésével, elérhetőségük megtalálható az OFA Nonprofit Kft. honlapján (http://www.ofa.hu).
A pályázat kiírója a támogatási keret kimerülésekor a pályázatok befogadását felfüggesztheti, illetve megszüntetheti. A pályázat felfüggesztéséről szóló döntést az OFA Nonprofit Kft. honlapján közzéteszi.
Az OFA Nonprofit Kft. a pályázati kiírást az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 67. §-ban rögzítettek szerint jogosult módosítani.
Amennyiben a pályázat ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, az OFA Nonprofit Kft. a pályázót egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel.
http://ofa.hu/hu/programs/uj-azonnal-cselekszunk-program-2018-munkahelymegorzo-tamogatas-figyelem-modosult-a-palyazati-dokumentacio
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum