Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra
Kiíró:
Honvédelmi Minisztérium
Határidő:
09/30/2018
Érvényes:
09/30/2018
Tárgymutató:
ösztöndíj, honvédségi
Pályázhat:
polgári felsőoktatási intézményekben nappali hallgatói jogviszonyban álló vagy szakképző iskolákban tanulmányokat folytató tanulók
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás (a továbbiakban Ut.) alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében - a korábban megjelent pályázat során nem teljesült igényekre vonatkozóan - Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a polgári felsőoktatási intézményekben nappali hallgatói jogviszonyban álló vagy szakképző iskolákban tanulmányokat folytató tanulók.

Az ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:
- 18. életévét betöltötte,
- cselekvőképes,
- magyar állampolgár,
- büntetlen előéletű,
- állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
- megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségügyi, pszichikai, fizikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,
- hazai iskolarendszerű szakképzésben (ideértve a továbbiakban: a szakképesítés-ráépülés képzés keretében) nappali iskolai rendszerben tanulmányokat folytató tanulói jogviszonyban álló, vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali tagozatos képzésén vesz részt,
- folyamatos tanulmányok folytatását - kivéve az Ut. 7. § (6) bekezdése szerinti halasztás esetét - vállalja, továbbá
- vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja.

Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Bizottság döntésének közlését követően legkésőbb a szemeszter vagy félév első hónapjának utolsó napjáig, a szemeszter vagy félév kezdetére visszamenő hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni, ez esetben, legkorábban 2019. I. szemeszterére vonatkozóan.
Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, akivel szemben büntetőeljárás - ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást - van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.
Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával - a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel - a büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása előzetesen ellenőrizhető.
A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától szerződéses állományba vételének időpontjáig ösztöndíjra jogosult.
Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:
- felsőoktatási intézmény hallgatója esetében az illetményalap (43 110 Ft) 300%-a (129 330 Ft);
- szakképző iskola tanulója esetében az illetményalap (43 110 Ft) 150%-a (64 665 Ft).
A pályázatnak a csatolt adatlap szerint tartalmaznia kell:
- A pályázó személyazonosító és más személyes adatai (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel stb.);
- Igazolás hallgatói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai, neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);
- Adatkezelési nyilatkozat;
Külön csatolni kell:
- Tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata)
- hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes)
- államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
- személyi igazolvány és lakcímkártya másolata

A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2018. szeptember 30. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:
Név: Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség Cím: 1055. Budapest, Balaton utca 7-11.
Postai cím: 1885. Budapest, Pf. 25. Telefon: 06-1-474-1348
A borítékra rá kell írni: "Pályázat HM ösztöndíjra"
Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot.
A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Varga Zoltánné alezredes, Szoták Róbert őrnagy, Hajdu Attiláné őrnagy és Csibrik Ferencné törzszászlós ad (tel.: 06/14741348/28-845, 21-246, 21-139, 22-038,
e-mail: varga.zoltanne@hm.gov.hu, szotak.robert@hm.gov.hu, hajdu.attilane@hm.gov.hu, csibrik.ferencne@hm.gov.hu).
Az erre a célra létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2018. október 31-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata tervezetten november és december hónapokban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást.
A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapos határidőn belül van lehetőség. A hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok érvénytelen pályázatként kizárásra kerülnek.
http://www.kormany.hu
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum