Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén / VP3-4.2.1-4.2.2-19
Kiíró:
Agrárminisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
02/09/2022
Tárgymutató:
Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén / VP3-4.2.1-4.2.2-19
Pályázhat:
mezőgazdasági termelő
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar
és a borászat területén / VP3-4.2.1-4.2.2-19

FELHÍVÁS
A Rövid Ellátási Lánc csoportok tagjaiként együttműködő gazdálkodók gazdaságaiban élelmiszeripari és borászati beruházási elemek megvalósítására
A felhívás címe:
A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén
A felhívás kódszáma:
VP3-4.2.1-4.2.2-19
Magyarország Kormányának felhívása a Rövid Ellátási Lánc (a továbbiakban: REL) együttműködő csoportok mezőgazdasági termelő tagjainak gazdaságaiban élelmiszeripari és borászati beruházási elemek megvalósítása érdekében. A támogatással a REL együttműködések tagjai olyan fejlesztési beruházásokat végezhetnek el, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az együttműködések fejlesztését, a mezőgazdasági termelők piacra jutásának segítését, az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, az elavult technológiai módszerek fejlesztését és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelését. A célok elérését a Kormány a REL együttműködési csoportok mezőgazdasági termelő tagjai együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn1 belül dönt;
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni beruházás esetén maximum 15 500 000 Ft, kollektív beruházás esetén 155 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek az utófinanszírozású tevékenységekre megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, egyéni projekt esetén maximum 7 750 000 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 77 500 000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a REL együttműködési csoportokban részt vevő mezőgazdasági termelők számára élelmiszer-előállításhoz kapcsolódó beruházások végrehajtására. Jelen felhívás a REL együttműködési csoportok tagjai számára olyan élelmiszeripari és borászati fejlesztések végrehajtására ad lehetőséget, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához. A megtermelt javak jelentős része esetében szükséges a termelést feldolgozással továbbfejleszteni mind a végfelhasználó vásárlói igények kiszolgálása, mind a szezonalitás kiküszöbölése, mind a minél nagyobb jövedelmezőség érdekében. További cél a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartása, az ágazati szereplők versenyképességének javítása, valamint a környezeti szempontok figyelembevételével történő fejlesztések megvalósítása.
A felhívás keretében támogatásra kizárólag a VP3-16.4.1-17 kódszámú, Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás keretében - a projekttervük alapján - támogatásban részesült REL együttműködési csoportok mezőgazdasági termelő tagjai jogosultak.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás az EMVA felhasználását célzó 3-as vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
3A - az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig azáltal, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba a minőségrendszerek révén, a mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban, továbbá a termelői csoportokban és szervezetekben és a szakmaközi szervezetekben folytatott promóció.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,5 milliárd Ft.
Amennyiben a fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) a benyújtás lehetőségét a felhívásban rögzített szakasz zárását követően felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (továbbiakban: EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott projektek várható száma: 50-100 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH), mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A Felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 4.2.1. és 4.2.2. számú műveletei szolgálnak.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR) 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez3 kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak az alábbiak szerint:
3 Kivéve TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), TEÁOR 109 (takarmánygyártás) alá tartozó tevékenységek.
1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelése érdekében.
Támogatható tevékenységek:
- Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
és/vagy
- a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.
2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése
Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.
Támogatható tevékenységek:
- Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
és/vagy
- a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.
3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése (a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza).
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:
1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:
Céljuk az élelmiszeripari- és borászati üzemen belüli energiahatékonyság fokozása. Kizárólag már meglévő létesítmények, épületek energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg.
- Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
- Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
- Világítási rendszerek korszerűsítése
(Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
- Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Cél az önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
- Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.
(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)
A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége a fenntartási időszak évei alatt nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.
3. Fentieken kívül az alábbi tevékenységek is önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:
- Telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése, telepi út) a felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével;
- az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek;
- ingatlan vásárlása a felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével;
- az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
- a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
- a 2. célterületen bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály), a felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével;
- a 2. célterületen fahordó vásárlása a felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységét fejlesztő támogatást igénylő:
Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben:
- Tagja valamely, a VP3-16.4.1-17 kódszámú, Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás keretében - a projektterv alapján - támogatásban részesült, és hatályos támogatói okirattal rendelkező REL együttműködési csoportnak.
- Az általa tervezett beruházás kapcsolódik, illetve összhangban van a REL együttműködési csoport által a VP3-16.4.1-17 kódszámú, Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás keretében megvalósítás alatt álló projekttel, illetve a benyújtott projekttervvel.
A kapcsolódás, illetve az összhang abban az esetben tekinthető igazoltnak, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
- a jelen Felhívás keretében tervezett tevékenység legalább részben olyan termék feldolgozására és/vagy előállítására irányul, amely a REL együttműködési csoport projekttervében bemutatásra került mint értékesítendő termékkör8,
- a kapcsolódást, illetve az összhangot a támogatást igénylő a támogatási kérelem ezt a célt szolgáló mezőjében röviden bemutatta, alátámasztotta.
- Élelmiszeripari tevékenység (1. célterület) esetében a támogatással érintett tevékenysége Annex I. termék9 feldolgozására irányul; borászati tevékenység (2. célterület) esetében a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati terméket használ fel.
- Borászati tevékenység (2. célterület) esetében a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.
Jelen Felhívás esetében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a legalább öt - jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium).
A konzorcium minden tagjának - a VP3-16.4.1-17 kódszámú, Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás keretében - támogatásban részesült, és hatályos támogatói okirattal rendelkező REL csoportban részt vevő tagnak, illetve mezőgazdasági termelőnek kell lennie. A konzorcium csak egy REL csoport tagjaiból állhat, de nem feltétel, hogy az együttműködési támogatásban részesített REL csoport valamennyi tagja részt vegyen a jelen Felhívás keretében támogatást igénylő konzorciumban. A tagoknak a konzorcium tevékenységében aktív szerepet kell vállalniuk.
Konzorciumnak a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő olyan együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partner illetve kapcsolódó vállalkozásai.
A konzorciumban történő projekt megvalósításának további feltételei:
a) A konzorcium valamennyi tagja a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfél.
b) Konzorcium esetén a tagoknak külön-külön meg kell felelniük a támogatást igénylőkre vonatkozó, fentiekben ismertetett feltételeknek.
A Felhívás keretében többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló kormányhatározat számát a támogatást igénylő a kérelmében feltüntette vagy a kormányhatározatot kérelme mellékleteként csatolta.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatást igénylő értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy célterületre és egy megvalósítási helyre vonatkozhat.
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. február 10. napjától 2022. február 9. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2020. március 10.
2020. április 10.
2020. május 11.
2020. augusztus 10.
2020. november 10.
2021. február 11.
2021. május 10.
2021. augusztus 10.
2021. november 10.
2022. február 9.
Támogatási kérelmet kizárólag a 2007. évi XVII. tv. 9. § (2) bekezdés b), c) pontja szerinti ügyfél-azonosítóval rendelkező, kérelemre nyilvántartásba vett támogatást igénylő nyújthat be a http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.
Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben történő nyilvántartásba vételre, az adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére, valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre a 2007. évi XVII. törvény III. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.
A 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 53. § (1a) bekezdése alapján szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus formában kell csatolni a kérelemhez. A szkennelés útján előállított dokumentumok esetében ügyelni kell arra, hogy azok olvasható formában kerüljenek csatolásra.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályai az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg egyéni beruházás esetén maximum 15 500 000 Ft, kollektív beruházás esetén 155 000 000 Ft.
A támogatás maximális mértéke (a projekt megvalósítási helye szerint) mindkét célterület tekintetében (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembe vételével):
- a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 50%-a;
- a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 60%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-422-19-a-rvid-elltsi-lnchoz-kapcsold-beruhzsok-tmogatsa-az-lelmiszeripar-s-a-borszat-terletn-1#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum