Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó vállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása / VEKOP-1.2.8-20
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
03/31/2021
Érvényes:
03/31/2021
Tárgymutató:
egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó vállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása / VEKOP-1.2.8-20
Pályázhat:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 114 Részvénytársaság
- 116 Közkereseti társaság
- 117 Betéti társaság
- 228 Egyéni cég
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


FELHÍVÁS

Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatására
Az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó vállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása

A felhívás kódszáma: VEKOP-1.2.8-20
Magyarország Kormányának felhívása kis- és középvállalkozások technológiai megújulásához kapcsolódó fejlesztéseinek támogatására. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai kkv-k versenyképességének javítását. Ennek egyik fontos feltétele, hogy a vállalkozásokat segítsük a gazdaságban végbemenő folyamatokhoz való alkalmazkodásban, a szükséges felzárkózásban, és a megnyíló új lehetőségek kihasználásában.

A vállalkozások folyamatosan újabb és újabb kihívásoknak kell, hogy megfeleljenek, és az ezekhez való alkalmazkodás folyamatában kulcsfontosságú őket segíteni. A Kormány - összhangban az Európai Unió célkitűzéseivel - felismerte, hogy a műanyag termékekből és különösen az egyszer használatos műanyag termékekből képződő hulladék mennyiségének csökkentése érdekében mielőbbi lépések megtétele szükséges. Erre tekintettel szükséges az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: SUP irányelv) átültetésével párhuzamosan egyes egyszer használatos műanyag termékek forgalomba hozatalának korlátozása.

Ezért jelen felhívás olyan kkv-k technológiaváltását és kapacitásbővítését támogatja, amelyek az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának betiltásával érintettek, másrészt az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkoznak.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 20 millió Ft - 400 millió Ft közötti visszatérítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, visszatérítendő támogatás legfeljebb 100%-ának megfelelő, maximum 400 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják1, hogy:
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,
- az IFKA által végzett előminősítéshez kapcsolódóan beküldött fejlesztési elképzeléseiket megvalósítják.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A felhívás indokoltságát Magyarország Kormányának 1064/2019. (II. 25.) a 2021-2027 programozási időszakra való felkészülés keretében új forráselosztási eszközök kidolgozásáról szóló Korm. határozata adja, amely előírja egy új típusú - feltételesen visszatérítendő támogatás - alkalmazását.
A Világbank kutatásai szerint a műanyaghulladék 9%-a kerül újrafeldolgozásra, 12% elégetésre és 79% hulladéklerakóba vagy illegálisan lerakásra és a műanyag mindössze 2% a hatékonyan újrafeldolgozott csomagolóanyagok aránya. Minden évben körülbelül 25,8 millió tonna műanyaghulladék keletkezik Európában. E hulladék kevesebb, mint 30%-át gyűjtik be újrafeldolgozásra. Ennek a hulladékmennyiségnek egy jelentős része elhagyja az EU területét és harmadik országokban kezelik, ahol más környezetvédelmi szabványok lehetnek érvényben. Ugyanakkor a lerakott vagy elégetett műanyaghulladékok aránya továbbra is magas, - 31%, illetve 39% -, és míg a lerakás aránya az elmúlt évtizedben csökkent, az égetésé nőtt. Becslések szerint a műanyag csomagolóanyagok értékének 95%-a - ami éves szinten 70 milliárd és 105 milliárd EUR közé tehető - egy nagyon rövid első használati ciklust követően elvész a gazdaságból.
A Magyar Műanyagipari Szövetség által készített elemzés szerint Magyarországon 2018-ban 1618 ezer tonna műanyag alapanyagot állítottak elő, ami majd 3%-os növekedést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. Az import mennyisége 2018-ban az előző évihez viszonyítva 989,3 ezer tonnáról 6,2%-kal 1051,1 ezer tonnára nőtt.
A Kormány - összhangban az Európai Unió célkitűzéseivel - felismerte, hogy a műanyag termékekből és különösen az egyszer használatos műanyag termékekből képződő hulladék mennyiségének csökkentése érdekében mielőbbi lépések megtétele szükséges. Erre tekintettel szükséges az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: SUP irányelv) átültetésével az egyes egyszer használatos műanyag termékek forgalomba hozatalának korlátozása.
A körforgásos gazdaságra és műanyagok korlátozására vonatkozó szabályozások elősegítik az új üzleti lehetőségek, illetve a termelés és fogyasztás innovatív, hatékonyabb módjainak kialakítását. Az új szemlélet új megközelítést kíván a társadalom minden szereplőjétől. Jelentős változásokat követel meg a gazdaságban, a termékek megtervezésében, a gyártási folyamatban, a fogyasztói szemléletben egyaránt. Egy ilyen összetett értéklánc működésének újragondolása és javítása erőfeszítéseket és fokozottabb együttműködést kíván minden kulcsfontosságú szereplőtől, így többek között a gyártóktól. Napjainkban a műanyagtermékek és műanyag csomagolások gyártói semmilyen vagy csak elhanyagolható mértékű ösztönzést kapnak arra, hogy termékeik tervezése során figyelembe vegyék az újrafeldolgozás és az újrahasználat szükségleteit.
A Kormány által már tárgyalt kormányrendelet-tervezet hatálybalépése esetén a betiltásra kerülő termékek helyettesítő termékeinek megfelelő mennyiségben történő rendelkezésre állása szükséges.
A betiltásra kerülő termékek gyártóinak alternatív termékek gyártására javasolt átállniuk, illetve gyártósoraikat átállítaniuk, amelyhez innovatív megoldásokra is szükség van. A jelenleg betiltásra kerülő egyszer használatos műanyagok helyettesítő termékeit gyártó vállalkozások kapacitását bővíteni szükséges a várható piaci igények kiszolgálása érdekében, egyúttal támogatni szükséges az egyéb okból piacot vesztett, valamint az új fejlesztéseket megvalósítani kívánó vállalkozások terveinek megvalósítását is. A fogyasztói szokásokban bekövetkező változáshoz mind a fogyasztók, mind a gyártók ösztönzésére is szükség van.
Jelen Felhívás célja egyrészt az egyszer használatos és egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának betiltásával érintett, másrészt az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó, továbbá a műanyagipari ágazatban egyéb okból piacot vesztett mikro-, kis- és középvállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása. Cél az egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket helyettesítő késztermékek előállításának a támogatása.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 25 db.

1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programot, amely stratégiai célként jelöli meg a kkv-k versenyképességének javítását, vállalkozói aktivitásuk növelését, technológiai fejlesztéseik elősegítését.
Jelen felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1011/2016 (I.20.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.
Jelen Felhívás a GINOP-1.2.13-20 kódszámú felhívás tükörprogramja.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30:14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem elkészítése során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások13:
a) amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy az előminősítésen átestek;
b) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 3 fő volt;
d) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele legalább 30 millió forint volt;
e) amelyek cégkivonatuk alapján rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig bejegyzett, a felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott TEÁOR számú tevékenységgel, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is;
f) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy egyéni cégek;

Felhívjuk figyelmét, hogy a 4.1. b) és d) pontnak való megfelelés ellenőrzése a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.
A támogatást igénylőnek az 4.1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.1.1 Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek
4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 114 Részvénytársaság
- 116 Közkereseti társaság
- 117 Betéti társaság
- 228 Egyéni cég

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Az előminősítésre a znb.ifka.hu oldalon lehet regisztrálni, a minősítés megszerzésére 2021. február 1-ig jelentkezhetnek a vállalkozások. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2021. február 15. 9:00-tól 2021. március 31. 12:00-ig lehetséges.
a) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
b) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a VEKOP-1.2.8-20 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását vagy arra vonatkozó elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. Felhívjuk a figyelmét, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1525 Budapest, Postafiók 95.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend
4.4.1 Kiválasztási eljárásrend
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a felhívásban előírt mérlegelést nem igénylő értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendisége alapján kerülnek elbírálásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére. A hiánypótlás és tisztázó kérdés megválaszolására rendelkezésre álló napok számát az Irányító Hatóság indokolt esetben a jogszabály szerinti minimumban határozza meg. Egyszerűsített eljárásrend esetén a támogató döntést követően Támogatói Okirat kibocsátására kerül sor.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában, „A támogatási kérelmek elbírálásának módja” című fejezetben találhatók.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. A felhívás 4.4.2.4 fejezetében foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

5.3 A támogatás mértéke, összege
1. Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 20 000 000 Ft, maximum 400 000 000 Ft.
2. A támogatás maximális mértéke:
- a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a
- a középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a
A visszatérítendő támogatás teljes összege uniós állami támogatási szempontból vissza nem térítendő támogatásnak minősül, függetlenül attól, hogy milyen arányban fordul át ténylegesen vissza nem térítendő támogatássá. Az ily módon meghatározott átmeneti támogatás támogatástartalma az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
A támogatást igénylő vállalja, hogy a kapott visszatérítendő (kamatmentes) támogatást vagy - figyelembe véve a megvalósítási időszak végén, továbbá a fenntartási időszak végén lefolytatott eredményességméréseket - annak arányos részét a visszafizetési arányról szóló, az 1. Projekt Fenntartási Jelentés beérkezését követő 90 napon belül megküldött tájékoztatás kézhezvételét követő 180. napig egy összegben visszafizeti. A visszafizetés mértékét meghatározó eredményességmérési kritériumokat a felhívás 4.4.2.4 fejezete tartalmazza.
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-128-20-az-egyszer-hasznlatos-s-egyb-manyagtermkek-forgalomba-hozatalnak-korltozsval-rintett-valamint-az-ezeket-helyettest-termkek-gyrtsval-foglalkoz-vllalkozsok-technolgiavltsnak-s-kapacitsbvtsnek-tmogatsa-1#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum