Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
KAP2021 - Újratervezés
Kiíró:
MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Határidő:
01/11/2021
Érvényes:
01/11/2021
Tárgymutató:
közösségi finanszírozás
Pályázhat:
közhasznú jogállású társadalmi szervezetek (civilszervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A kiíró meghosszabbította a pályázatot, az új határidő 2021.01.11, 16 óra

KAP2021 - Újratervezés

Nyílt pályázati felhívás
a 2021. évi Közösségi Adományozási Programban (KAP) való részvételre
"KAP2021 - Újratervezés"

Rövid összefoglaló
Az összefoglaló tájékoztató jellegű, nem teljeskörű, nem helyettesíti a pályázati felhívás hiánytalan és alapos áttekintését. A MagNet MagNet Bank Közösségi Adományozási Programjában (KAP) adománygyűjtési lehetőséget biztosítunk társadalmi szervezetek számára. A programban történő részvétel első lépése egy online pályázati jelentkezési lap beadása. A sikeres pályázás lehetőséget biztosít társadalmi szervezeteknek arra, hogy felkerüljenek az ún. KAP listára, és a MagNet Bank ügyfelei számukra 10%-os nyereségrészüket felajánlhassák. Mindezen felül a listára került szervezetek részt vehetnek adománygyűjtéssel és kampányolással kapcsolatos képzéseken, workshopokon, és további, a MagNet Bank által szervezett közösségépítő eseményeken. Mivel nem egy fix pályázati támogatási összeget biztosít a MagNet Bank, hanem adománygyűjtési lehetőséget, így az összegyűjtött támogatás nagysága változó lehet, azaz lehetséges a maximális összeg begyűjtése, de nem garantált.
Az elektronikus pályázati felület 2020. november 23-ától elérhető,

a pályázatok 2021. január 11., 16.00 óráig adhatók be.

Kik pályázhatnak: közhasznú jogállású társadalmi szervezetek (civilszervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek)

Mire: a működéshez kapcsolódó, a COVID-19 járványhelyzet okozta válság, változások kezeléséhez kapcsolódó, 2020 és 2021 folyamán megjelenő megoldások, innovációk fejlesztésére, megosztására

Mennyi pénzt gyűjthet egy szervezet: 1 millió forintot (változhat!)
Kiválasztott szervezetek tervezett száma: kb. 20-30 szervezetnek tudunk lehetőséget biztosítani
Értékelés: két lépcsős, fenntarthatósági elemek meglétének vizsgálatán keresztül történik
Végleges eredmény: 2021. február-március folyamán, majd szerződéskötés következik
Tervezett adománygyűjtési periódus: 2021. május-június

A Közösségi Adományozási Program (KAP) célja
- társadalmi szervezetek, projektek támogatása a MagNet Bank ügyfeleinek bevonásával, közösségi finanszírozással
- az adományozói attitűd és a társadalmi hatás követésének, mérhetőségének minél szélesebb körben történő elterjesztése;
- változatos hátterű és folyamatosan növekvő számú társadalmi szervezet kapacitásépítése és közöttük együttműködések fejlesztése
- a MagNet közösség erősítése, szektorok közötti szinergiák kiépítése.

A KAP 2021 program legfontosabb tudnivalói
A 11 éve működő KAP program feladata továbbra is az, hogy közelebb hozza a társadalmi problémákat megoldani kívánó szervezeteket és a MagNet Bank ügyfeleit egymáshoz, közöttük kapcsolatot, hidat építsen, közben pedig a közösség erejével támogatásokhoz juttassa ezen szervezeteket.
A programba bekerülő szervezetek egy felkészítő szakaszt követően 6 hetes kampányban vesznek részt, melynek keretében a MagNet Bank ügyfelei számukra a banki nyereségrészük 10%-át ajánlhatják fel. Egy szervezet a felajánlásokból összesen max. 1 millió forintot gyűjthet össze.

Az idei programban a fő fókuszunk a rugalmas működés, az újragondolás, az újratervezés. Úgy véljük, az elmúlt évek kihívásai (pl.: klímaválság), és a 2020-as év járványhelyzete is bebizonyította, hogy a folyton változó világban nagyon nagy szükség van a rugalmasságra, az alkalmazkodásra, az innovatív gondolkodásra. Arra hívjuk tehát most a szervezeteket, hogy mutassák be, milyen átalakításokat/változtatásokat vittek véghez 2020-ban és/vagy terveznek 2021-re annak érdekében, hogy fenntarthatóvá tegyék munkájukat, rugalmassá tegyék szervezetüket az új, nehezen kiszámítható környezetben.

A közösségi erőforrás háttere
A MagNet Bank 2020. évi adózott eredményének 10%-áról a MagNet Bank részvényesei lemondanak és lehetővé teszik ügyfeleiknek, hogy az általuk fontosnak tartott, közhasznú célok támogatására felajánlják azt.
A Közösségi Adományozási Program keretében több mint 40 000 ügyfelünk tud a rá eső MagNet Banki nyereségrész 10%-áról rendelkezni.

A pályázhat és gyűjthető támogatás
A pályázási keret felső határa a KAP 2021-ben 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint
Ez az összeg változhat pozitív és negatív irányba is a teljes kiosztható végösszeg és a bekerült szervezetek számának ismeretében!

Mit nyer a KAP-ba bekerülő szervezet?
A kiválasztott szervezetek adott év teljes (2021. január 1-jétől december 31-ig) időszakában a KAP 2021 szervezeteivé válnak és az alábbiakban részesülnek:
1) a program keretein belül MagNet Banki ügyfeleink rendelkezhetnek a rájuk eső nyereségrész 10%-áról a kiválasztott szervezetek javára a megadott pályázási összeg erejéig;
2) a MagNet közösség és egy aktívan épülő és fejlődő, együttműködő civil közösség tagja lehet a szervezet;
3) felkészítő és kommunikációs workshopon részvétel 2020. november és 2021. április között;
4) tematikus találkozókon való részvétel, a szervezetek között tapasztalatok megosztása;
5) folyamatos MagNet Banki kommunikáción, eseményrészvételen keresztül a szervezet ismertségének növelése;
6) a MagNet Bank civil pénzügyi és közösségi programjaiban való részvétel (Segítő Bankkártya Program, Egyéni Adományozási Program, a szükséges feltételek teljesítése esetén).

Kik pályázhatnak?
Azok a közhasznú jogállású2 társadalmi szervezetek indulhatnak a pályázaton, azaz a jelen Pályázati felhívás keretében azok az
- egyesületek3 (a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével);
- alapítványok4 (a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével); valamint
- nonprofit jellegű5 gazdasági társaságok,
- szociális szövetkezetek6
(együttesen: Társadalmi Szervezetek),
amelyek megfelelnek az alábbi együttes feltételeknek:
- 2020. december 21., 16.00 óráig kifejezésre juttatta szándékát, hogy szeretne bekerülni a programba, és eleget tett az alábbiakban részletezett adatszolgáltatási feltételeknek;
- amennyiben részt vett az előző, 2020-es KAP-ban, úgy aktuális projektbeszámolóját 2020. december 15., éjfélig eljuttatja részünkre és az elfogadásra kerül.

Azon KAP 2020-as szervezetek, melyek potenciális kedvezményezettként bekerülnek a 2021-es KAP-ba, de a fenti határidővel beszámolójuk nem érkezik meg, kiesnek és a helyükre - szükség esetén - pótlistára került szervezetet választunk.
Azon pályázók jelentkezését várjuk, akik a fenti kritériumoknak megfelelnek és fantáziát látnak a közösségi bankolás gondolatában, az átláthatóságban és fenntarthatóságban is. Továbbá szívesen támogatják a MagNet Magyar Közösségi Bank ezirányú törekvéseit és aktív résztvevőivé válnak a MagNet Bank Civil Kapcsolatok Programjának, illetve a közösségnek, a Bank által képviselt értékeket, etikai normákat magukénak vallják, alkalmazzák.

KAP pályázat felépítése
A korábbi évektől eltérően az idei pályázatban nem választjuk szét a működési és a szakmai/projekt alapú pályázatokat és külön kategóriákat sem hozunk létre szakmai területek szerint, hiszen idei fókuszunk minden elemet integrál magában. 2021-es témánk az Újratervezés, ezért az alábbi kérdések mentén várjuk a pályázók anyagait:
- helyzetelemzés
1. A szervezet mutassa be, hogy a 2020-as év elején mire készült, milyen évet várt, ehhez képest milyen kihívások elé állította a járványhelyzet!
2. Milyen hatásokat azonosított a szervezet a működéséhez és szakmai tevékenységégéhez kapcsolódó területeken, mint pl.: pénzügyi források elérése, adományszervezés, célcsoport elérése, szolgáltatások vagy vállalkozási tevékenység működtetése, termékfejlesztés és eladás, önkéntes-menedzsment, munkatársak megtartása, projektek fejlesztése stb.?
3. Mit sikerült az eredeti tervekből végigvinni, és mit kellett újragondolnia?
- tervek
1. Leszűrve a 2020-as év tapasztalatait, melyek azok a területek/kihívások (1, maximum 5 db.), amelyekhez kapcsolódóan fejlesztésre, újratervezésre, valamilyen megoldásra lenne szüksége a szervezetnek?
2. Hogyan priorizálja ezeket a fejlesztési területeket szervezet a 2021-es évre szóló terveiben, azaz melyik területtel szeretne elsődlegesen foglalkozni, majd másod-, harmadsorban stb.?
- konkrét megoldások
1. Mutassa be a szervezet, hogy a feltárt problémákra milyen válaszokat/megoldásokat szeretne adni!
2. Tervezi-e 2021-ben olyan új szakmai és kommunikációs módszertan, tevékenység vagy szolgáltatás kialakítását, mellyel jobban elér a célcsoportjához, közösségéhez vagy meg tudja szólítani más szektorok szereplőit pl. áttérés online/digitális szolgáltatásra, aktív közösségi média jelenlét stb? Ha igen, mutassa be ezeket, különös tekintettel arra, amihez a KAP keretei között kíván támogatást kapni!
3. Milyen forrásokat rendel az előző pontban kifejtett szakmai munka fenntartásához - mit tudott, vagy mit tervez tenni a szervezet, hogy pénzügyi stabilitását, erőforrásait biztosítani tudja 2021-ben is, kiemelten az adománygyűjtés/FR-fundraising területén?
- közösségi megoldások
1. Gondolkodott, gondolkozik-e a szervezet abban, hogy tudásmegosztással, információcserével kapcsolódjon más szervezetekhez, civil kezdeményezésekhez, vagy a többi szektor szereplőihez?
2. Épít-e közösséget akár online, akár offline? Ha igen, hogyan kapcsolódnak a közösség tagjai egymáshoz és a szervezethez? Mit tesznek hozzá ezek a közösségek a szervezet céljainak megvalósulásához?

A kiválasztás menete és szempontjai
A benyújtott pályázatokat első körben a civil szektort jól ismerő szakemberek szakmai pontozással értékelik. Az így kialakuló pályázati sorrendet a Döntő Bizottság ellenőrzi és alakítja tovább banki és külső szakértők bevonásával.
A mérlegelési szempontok:
1) A szervezet világosan bemutatta a régebbi környezetet és meg tudta fogalmazni az újonnan jelentkező problémákat, kihívásokat,
2) érthetően mutatta be korábbi működését és munkáit, majd a szükséges változtatni valókat kapcsolódva az előző pontban leírt problémákhoz, kihívásokhoz,
3) az új ötleteket, az innovációt szakmailag alá tudja támasztani, hogy miért pont azok a változtatási megoldások indokoltak és lesznek eredményesek,
4) és logikusan társítja ehhez az új szakmai fenntarthatósághoz a pénzügyi menedzsment részleteit.

A kiválasztás további általános szempontjai:
Előny, ha a szervezet rendelkezik:
- munkaerővel, stabil önkéntes bázissal (azaz elégséges humán kapacitással az egy éves programban való részvételhez és kommunikációs kampány levezényléséhez),
- saját weboldallal és közösségi online jelenléttel,
- a szervezet célcsoportja Magyarországon van.

A pályázás menete
Pályázat benyújtása 2020. november 23-tól a https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol/kap oldalon található online jelentkezési lap kitöltésével történik. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be!
A pályázat benyújtásának határideje: 2020 december 21., 16.00 óra.
A fenti határidő végéig az internetes felületen történő jelentkezésnek meg kell történnie, a határidő lejárta után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
A pályázás online történik, semmilyen más dokumentum benyújtása nem szükséges. A kiegészítésként hozzánk egyéb csatornákon eljuttatott anyagok nem képezik az értékelési folyamat részét.
1. A MagNet Magyar Közösségi Bank által felkért szakértők szakértői bizottsága dönt a pályázatok elfogadásáról előreláthatóan 2021. február 10-ig.
2. A szerződéskötés a MagNet Magyar Közösségi Bank és a programba bekerült szervezetek között tervezetten 2021. március 31-ig megtörténik. Jelen pályázati kiírásban és az együttműködési szerződésben foglalt feltételek együttesen érvényesek a nyertes szervezetekre. Ezeket a feltételeket egyrészről a pályázó a pályázat beadásakor, másrészről a sikeres szervezet a szerződés aláírásakor elfogadja.
3. A szerződéskötéssel egyidőben számlanyitás szükséges a MagNet Magyar Közösségi Banknál, az újonnan bekerült szervezetek közül azoknak, akik nem rendelkeznek MagNet Magyar Közösségi Banknál vezetett Bankszámlával.
4. Amennyiben a kiosztásra kerülő végösszeg meghaladja a bekerült szervezetek számának és a maximálisan elnyerhető érték szorzatát, akkor a teljes összeget elosztjuk a bekerült szervezetek számával és ez lesz az elnyerhető összeg.
https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol/kap


Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum