Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
MAVIR fotópályázat - Kattints a nagyfeszültségre!
Kiíró:
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) Zrt.
Határidő:
08/31/2017, 01/20/2018
Érvényes:
01/20/2018
Tárgymutató:
fotópályázat, Kattints a nagyfeszültségre!
Pályázhat:
bárki
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

MAVIR fotópályázat

Kattints a nagyfeszültségre!
Szinte észre sem vesszük, beleolvadnak a tájba, a látkép szerves részei. Bele sem gondolunk, hogy a mai modern világunkban élni sem tudnánk nélkülük. Az egész országot behálózó távvezeték oszlopok közötti nagyfeszültségű vezetékek biztosítják a hazai villamos energia ellátást. Ha áram van, minden van. Azért, hogy tölteni tudjuk telefonunkat, hogy villanyt tudjunk kapcsolni a sötétben, de még a reggeli kávénkhoz is elengedhetetlen.

Vegye észre a gigantikus távvezeték oszlopok szépségét! Örökítse meg, hogyan illeszkednek a tájba, városképbe!
A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MAVIR ZRt.) mint a hazai nagyfeszültségű villamosenergia-hálózat üzemeltetője nyílt fotópályázatot hirdet három kategóriában:
- Távvezeték oszlop és a természet
A természet és távvezeték oszlopok kapcsolata. Az oszlopok esztétikája és harmóniája a környezettel.
- Távvezeték oszlop és a város
A város, épített környezet és távvezeték oszlopok kapcsolata. Az oszlopok esztétikája és harmóniája a városi vagy egyéb más épített környezettel.
- Távvezeték oszlop - ívek, formák, alakzatok
Az oszlopok és vezetékek részletei. Ezek alkotta absztrakt formák.
A pályázat kétfordulós, a pályamunkák - a pályázati naptár szerint - tavasszal és nyáron, illetve ősszel és télen nyújthatók be.
Mind a két fordulóban a benyújtott pályamunkákat kategóriánként külön-külön díjazzuk.
Az első helyezettek 60 000 Ft, a második 30 000 Ft, míg a harmadik helyezettek 15 000 Ft- értékű utalványban részesülnek.

Pályázati feltételek
A fotópályázat nyílt, azon bármely - a jelen pályázati feltételeknek megfelelő - személy díjmentesen részt vehet, kivéve a MAVIR ZRt. Kommunikációs Osztályának munkavállalói.
A MAVIR ZRt. munkavállalói - a Kommunikációs Osztály munkavállalói kivételével - a pályázaton - más pályázókkal azonos feltételek szerint - indulhatnak. A fotót a MAVIR ZRt. munkavállalóinak munkaidejükön kívül, a MAVIR ZRt.-vel fennálló munkaviszonyukra tekintet nélkül kell elkészíteniük.
Pályázni kizárólag Magyarországon, a MAVIR ZRt. üzemeltetésében álló távvezetékről készült saját felvételekkel lehet, amelyen a MAVIR ZRt. valamely távvezeték oszlopa részben vagy egészben látható. (A MAVIR ZRt. átviteli hálózatát bemutató térkép külön csatolmányként elérhető a pályázati oldalon.)
Amennyiben a felvételen természetes személy is szerepel, mellékelni kell az érintett személy hozzájáruló nyilatkozatát is. A pályázó felelőssége, hogy az érintett harmadik személlyel a jelen kiírás feltételeit és annak részét képező adatvédelmi tájékoztatót teljes körűen ismertesse.
A pályázaton nyertes fotókat a MAVIR ZRt. a pályázat eredményhirdetését követően a műveket saját céljára felhasználhatja.
A pályaműveket e-mailben várjuk az aláírt nevezési lappal és az aláírt jogi nyilatkozattal együtt a fotopalyazat@mavir.hu címre.
Postaláda méretkorlátja: 15 MB
A pályázat nyelve a magyar.
A 18. életévüket be nem töltött pályázok esetében a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát is mellékelni szükséges.
A MAVIR ZRt. fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati feltételnek nem megfelelő pályamunkákat kizárja. Azok a pályázatok, amelyekhez nincs csatolva a kitöltött adatlap vagy olvashatatlanul, illetve hiányosan került kitöltésre, nem kerülnek elbírálásra.
A pályázat eredményéről mindenkit e-mailben értesítünk.
A zsűri fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő számú vagy minőségű pályázat esetén kategóriákat ne értékelje, vagy több kategóriát összevontan értékeljen, esetleg további különdíjakat ítéljen meg.
A zsűri döntése végleges, az ellen jogorvoslati kérelemmel élni nem lehet.
A MAVIR ZRt. kifejezetten kizárja a felelősséget olyan technikai vagy más problémákért, amelyek megakadályozzák a pályázati anyag beadását.
Az első forduló - tavaszi illetve nyári képek beérkezési határideje: 2017. augusztus 31.
A második forduló - őszi illetve téli képek beérkezési határideje: 2018. január 20.
Technikai információk
Minimum minőségi feltételek: hosszabbik oldal 3200 pixel
Fájl kiterjesztése: jpg
Beadható képek darabszáma: kategóriánként 3 képpel lehet nevezni.
Színes és fekete-fehér képekkel egyaránt lehet nevezni.
A beküldött képek file neveit a következőképpen szükséges megnevezni:
Kép szám_név_képcím --- Pl: 1_Tóth_János _Esti hangulat
Adatvédelmi tájékoztató
A pályázat keretében a MAVIR ZRt. (a pályázat jelen részében, mint Adatkezelő) személyes adatokat kezel. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokról, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § alapján az alábbi részletes tájékoztatást adja.
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a pályázó és a képeken szereplő harmadik személyek (a továbbiakban együttesen, mint érintettek) kifejezett (írásbeli) hozzájárulása.
Az adatkezelés alapján felhasznált adatok köre megegyezik a pályázó által a pályázatra való jelentkezés során, a nevezési lap kitöltésével és a jogi nyilatkozat megtételével az Adatkezelő tudomására hozott adatokkal (név, anyja neve, telefonszáma, email cím). A pályázó és a képeken szereplő harmadik személyek hozzájárulása minden esetben önkéntes, de hozzájárulás hiányában a pályázó nem vehet részt a fotópályázaton.
Az adatkezelés célja, hogy a pályázaton induló természetes személyeket a MAVIR ZRt. a pályázat eredményéről értesíthesse, illetve harmadik személy esetén a képmása felhasználásához való hozzájárulás beszerzése. A személyes adatokat az Adatkezelő a pályázat lezárultáig kezeli azt követően haladéktalanul törli. A személyes adatok tárolásának helye az Adatkezelő székháza (1031 Budapest, Anikó utca 4.). Adatkezelő képviseletében az adatok megismerésére jogosult a MAVIR ZRt. Kommunikációs Osztályának vezetője, illetve munkatársai. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére az Adatkezelő köteles a személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.
Az adatkezelő a személyes adatokat az Infotv.-ben meghatározott alapelvek mentén kezeli és minden érintett személy számára biztosítja az Infotv. 14. §, 21.§, 22.§ és 52.§-ában rögzített jogorvoslati lehetőségeket.
Az Adatkezelő a jelen adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentette, a tárgybeli határozat száma: NAIH - 115366/2017
Biztonsági tájékoztató
A nagyfeszültségű távvezetékek életveszélyesek. Az átviteli hálózat részét képező vezetékek és tartószerkezetekre felmászni, azok 15 méteres körzetében tartózkodni, a távvezetéket bármely eszközzel (drón, helikopter… stb.) 40 méternél kisebb távolságban megközelíteni szigorúan tilos. A távvezetékhez bármely eszközt, tárgyat csatlakoztatni szigorúan tilos és életveszélyes. Az esetlegesen mozgó eszköz, légi jármű (különösen: helikopter, sárkányrepülő, drón stb.) igénybe vételével történő fényképfelvételek készítése során betartom az ilyen eszközökre külön vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket.
A pályázaton mindenki saját felelősségére indul és köteles a biztonsági előírások megtartására. Pályázati naptár
1. forduló: tavasz - nyár
Pályázat indulása 2017. április 6.

A beérkezés határideje 2017. augusztus 31.
A zsűrizés időpontja 2017. szeptember 10.
Eredményhirdetés 2017. szeptember 15.
2. forduló: ősz - tél
Pályázat indulása 2017. szeptember 20.

A beérkezés határideje 2018. január 20.
A zsűrizés időpontja és helye 2018. február 1.
Eredményhirdetés 2018. február 5.
https://www.mavir.hu/web/mavir/fotopalyazat

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum