Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Színezd újra! Alkotói Napok 2017
Kiíró:
MÁV Zrt.
Határidő:
10/13/2017
Érvényes:
10/13/2017
Tárgymutató:
Alkotói Napok 2017 - színezd újra, vasúti gyalogos aluljárók dekorációs falfestése
Pályázhat:
legfeljebb 15 fős, 10-16 év közötti tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók és tanáraik/kísérőik
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a pályázati kiírás! 
Már 8 éves gyermekek is csapattagok lehetnek és iskolarendszeren kívüli szervezetek jelentkezését is várjuk.
A pályázat benyújtásának új határideje 2017. október 13.


Pályázati Felhívás
Színezd újra! Alkotói Napok 2017.

A MÁV Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) pályázatot hirdet a tulajdonában/kezelésében álló vasúti gyalogos aluljárók dekorációs falfestésére általános- és középiskolás gyermekcsapatok részére.

A pályázat elnevezése, célja
"Színezd újra! Alkotói Napok 2017." A vasúttársaság meghívja a 10-16 éves korosztály tagjait, hogy alkotásaikkal színesítsék, újraszínezzék a kijelölt vasúti gyalogos aluljárókat.
A pályázat célja elsősorban a figyelemfelhívás és a közvélemény formálása, az alkotók közösségépítő tevékenységének ösztönzése, az utazó közönség számára pedig az esztétikai élménynyújtás. Ennek érdekében a MÁV Zrt. helyet kínál a kijelölt gyalogos aluljárók falfelületein egyedi, művészi értékű (nem graffiti) alkotások számára.
Közvetlen célunk a gyermekek elérése és megszólítása, ami közvetetten a MÁV Zrt. és a vasúti közlekedés népszerűsítését is szolgálja. A pályázattal további célunk a MÁV-csoport társadalmi felelősségvállalási szerepének erősítése.

Célcsoport
Szemléletformáló célzattal gyermekek, azon belül a projekttel érintett aluljárók közelében működő általános iskolás vagy középiskolás diákok, valamint alap- és középfokú művészeti intézmények 10-16 éves tanulói. A pályázatra legfeljebb 15 fős csoportok jelentkezhetnek.

Terület előkészítés, anyagbiztosítás
A MÁV Zrt. gondoskodik a kijelölt aluljárók környezetének előkészítéséről, a falfelületek felületi javításáról és fehér színű alapozásáról.
A falfestmények elkészítéséhez kültéri diszperziós falfestéket (8 alapszín: piros, sárga, kék, zöld, barna narancssárga, fekete, fehér) és a festéshez használt alapeszközöket (ecset, vödör, fólia stb.) a MÁV Zrt. biztosítja.

A pályázat kiírója és lebonyolítója
A pályázat kiírója a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
A pályázat lebonyolítója a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Kommunikációs Igazgatósága 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
A pályázat meghirdetése
A pályázat nyilvános. A MÁV Zrt. a MÁV-csoport hivatalos honlapján (http://www.mavcsoport.hu/aluljarofestes) és sajtóközlemény útján, valamint vállalati belső kommunikációs rendszerében is közzé teszi a pályázati felhívást.

A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK,
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A MÁV Zrt. legfeljebb 15 fős, 10-16 év közötti tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók és tanáraik/kísérőik jelentkezését várja a pályázatra. A csapatok lehetnek osztályközi csapatok, de feltétel, hogy minden csapattag egyazon intézménnyel álljon tanulói jogviszonyban. A csapatban legalább egy pedagógus és legfeljebb további egy felnőtt korú kísérő lehet. A csapat pedagógus tagja egyben a csapat vezetője (kapitánya) is.
A pályázatra jelentkezés feltétele, hogy a nevezés beadásának napján a pályázó csapat minden tanuló tagja már betöltötte a 10., de még nem töltötte be a 17. életévét, a csapat vezetője (kapitánya) pedig adott nevelési intézménnyel jogviszonyban álló pedagógus.

A pályázat benyújtásának további feltételei: a megvalósítandó falfestmény méretezett látványtervének elkészítése, a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap, valamint a tanulói jogviszonyban álló csapattagok törvényes képviselői (szülői) hozzájáruló nyilatkozat megléte.
A pályaműhöz a kitöltött jelentkezési lapot és a törvényes képviselői (szülői) nyilatkozatokat is mellékelni kell, amelyeket a http://www.mavcsoport.hu/aluljarofestes oldalról lehet letölteni. A figyelmesen kitöltött jelentkezési lapot a csapatvezető pedagógusnak és az intézmény igazgatójának kell aláírnia. A jelentkezés és a törvényes képviselői nyilatkozat aláírás nélkül érvénytelen. A pályázati anyagot (pályamű, jelentkezési lap) 1-1 példányban a törvényes képviselői (szülői nyilatkozatot) minden gyermek vonatkozásában 1-1 példányban kell benyújtani.
Minden pályázó csapat kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik.
A pályamunka beadásával a pályázók kijelentik, hogy a benyújtott pályamű saját alkotásuk, egyben felelősséget vállalnak azért, hogy a benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.
A pályázatra csak olyan alkotást lehet benevezni, amely más, hasonló jellegű pályázaton még nem szerepelt.
A látványterv elektronikus beküldésének feltételei:
- színes
- digitalizált formátum
- elfogadott formátumok: jpeg, png, pdf, tiff
- minimum 300 dpi felbontású
- minimum 1024*768 pixel

A PÁLYÁZAT MENETE,
A BEÉRKEZETT PÁLYAMŰVEK ÉRTÉKELÉSE,
MEGVALÓSÍTÁSA
A pályázat (látványterv, jelentkezési lap és a törvényes képviselői nyilatkozatok) beküldésének határideje: 2017. október 13. 24.00 óra.
Egy csapat egy pályaművel (színsémákból és mintázatból álló látványtervvel) jelentkezhet. A látványtervet A4-es méretű papírra, méretezve, színesben (ceruza, filctoll, festék, zsírkréta, stb.) kérjük elkészíteni és a kitöltött jelentkezési lappal együtt digitalizált változatban a aluljarofestes@mav.hu e-mail címre megküldeni.
A beküldött pályaműveket visszaküldeni nem áll módunkban.
A beérkezett pályázatok értékelése
A beérkezett pályázatokat a MÁV Zrt. lebonyolításért felelős szervezete megvizsgálja a tekintetben, hogy a pályázati feltételek fennállnak-e. A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága beérkezési határidő utáni 5 munkanapon belüli értékeli a benyújtott pályaműveket, és a kijelölt aluljárók vonzáskörzetéből érkezett pályázatok között rangsort állít fel. A rangsorban szereplő művek megvalósítását pályázat kiírója a rendelkezésre álló falfelület függvényében biztosítja.
A MÁV Zrt. lebonyolításért felelős szervezete az értékelést követő 2 munkanapon belül elektronikus levél útján értesíti a pályázó csapatokat az értékelés eredményéről és a megvalósítás engedélyezéséről.

Megvalósítási szakasz
A pályázaton nyertes csapatok időpont- és helyszínegyeztetést, továbbá közös helyszíni bejárást követően, meghatározott napo(ko)n valósíthatják meg előzetesen benyújtott és engedélyezett tervüket.
A falfestést 2017. október 13. és november 13.
közötti időtartam alatt, előre egyeztetett időpontban végzik el a résztvevők.

A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG FELÉTELEI
A MÁV Zrt. a beérkezett pályaművek értékelését követően a vonatkozó előírások - munkavédelmi, balesetvédelmi - betartása és betartatása mellett, szakfelügyelet és a festés feltételeinek biztosításával járul hozzá a nyertes pályaművek szakszerű felfestéséhez. A MÁV Zrt. szakfelügyeletet ellátó munkatársainak utasításait a résztvevők kötelesek elfogadni, betartani.
A pályázat kiírója kizárólag olyan pályaművek megvalósítását engedélyezi, amelyek megítélése szerint alkalmasak arra, hogy a kijelölt vasúti gyalogos aluljárókat díszítsék, azok hangulatát javítsák.
A munkálatok megkezdése előtt 3 nappal helyszíni szakfelügyelet megrendelése szükséges MÁV Zrt. részéről az illetékes Pályavasúti Területi Igazgatóságoktól. A megrendelést a lebonyolításért felelős szervezeti egység intézi.

JOGI FELTÉTELEK
Nyilvánosság
A pályázat lebonyolítása és a pályaművek megvalósítása sajtónyilvános. A pályázat benyújtásával a résztvevők tudomásul veszik, hogy a kivitelezés/festés fázisairól és a megfestett falfelületről fényképfelvételek, video- és egyéb felvételek készülhetnek mind a résztvevők, mind a MÁV Zrt. részéről és megbízásából, amelyeket mindkét fél szabadon felhasználhat, kivéve, ha az a MÁV Zrt. jó hírét veszélyezteti.

Részvételi feltételek
Mivel a pályázó csapatokban 18. életévét be nem töltött személyek lesznek, részvételükhöz szükséges törvényes képviselői hozzájárulásokat a nevelési intézmények kötelesek beszerezni.
A pályázat benyújtásával a pályázó és törvényes képviselője a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket megértette és annak minden pontját elfogadja.
Az engedélyezett pályaművek kizárólag a kijelölt területeken és kizárólag a MÁV Zrt. lebonyolító szervezet által elfogadott látványterv elemei szerint festhetők meg.
A jóváhagyott látványtervtől eltérni csak a MÁV Zrt. lebonyolításért felelős szervezetének előzetes hozzájárulása birtokában szabad. A kivitelezés időszakában a terv szerinti és szakszerű kivitelezést a kijelölt falfelületek kezelője ellenőrzi, felügyeli.

Biztonsági feltételek és kárfelelősség
A dekoráció nem akadályozhatja a terület/felület rendeltetésszerű használatát és meg kell felelnie a mindenkor hatályos jogszabályoknak, az irányadó más szabályoknak és előírásoknak. A dekoráció nem akadályozhatja a vasúti hálózat, illetve a közút rendeltetésszerű működését.
A dekorálásban részt vevők kizárólag saját felelősségére vehetnek részt. A résztvevők a pályázat benyújtásával elfogadják, hogy a festést saját felelősségükre végzik, az elkészült alkotással, illetve a pályázathoz kapcsolódó eseményen készült hang- és képfelvételekkel kapcsolatban követeléssel nem élhetnek, egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a MÁV Zrt. helyszíni, szakfelügyeletet ellátó munkatársaink utasításait betartják.
A munkavégzés során a vonatkozó és érvényben lévő baleset megelőzési és munkavédelmi előírásokat be kell tartani. A kivitelezés megkezdése előtt a MÁV Zrt. munkavédelemért felelős alkalmazottja munkavédelmi tájékoztatót tart, amelyről szóló okiratot a résztvevő csapat vezetője aláírásával hitelesíti.
A MÁV Zrt. kizárja felelősségét minden olyan kár bekövetkeztével kapcsolatban, amelyek kétségtelenül a dekorálással összefüggésben keletkeztek. A résztvevők a MÁV Zrt-vel szemben semmilyen jogcímen semminemű kárigényt nem jogosultak érvényesíteni.
A felfestett alkotások esetleges megrongálódása miatti javítási feladatokat a résztvevők a MÁV Zrt. lebonyolításáért felelős szervezetével előre egyeztetett időpontban és módon elvégezhetik. A résztvevők által készített faldekorációt a MÁV Zrt. bármikor eltávolíthatja, amennyiben a felület kopását és károsodását a résztvevők kijavítani nem kívánják.
A MÁV Zrt. nem vállal felelősséget a festett felület kijavítása során bekövetkezett károkért, valamint a festett felület bármikor bekövetkező károsodásáért, tönkretételéért vagy megsemmisüléséért.

Reklám és hirdetés
A MÁV Zrt. nem járul hozzá, harmadik személy hivatalos jelzésének/logójának a kerítés/dekoráció bármely elemére történő felfestéséhez, elhelyezéséhez. A logó felfestésének igénye esetén reklámbérleti szerződés megkötésére van szükség.
A MÁV Zrt. kijelenti, hogy mint Tulajdonos, nem alanya a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény szerinti reklámadónak.”

Alkotói és felhasználói jogok
A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá a később a pályaművekből rendezendő kiállítások népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására minden esetben, de csakis a pályázó csapatok nevének feltüntetése mellett. A benyújtott pályaművekkel kapcsolatban a pályázók anyagi ellentételezésre nem jogosultak.
A kiíró jogosult a művek nyilvánosságra hozatalára a kiállítások, továbbá a kiállításokhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám, PR tevékenység stb. keretében. Jogosult ezen kívül még a pályázaton résztvevőkről készült fotók cikkekben való megjelentetésére.
A pályázat benyújtásával a pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaművekről készült reprodukciót akár könyv alakban, akár elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot biztosít a pályázó csapat elnevezésének feltüntetése mellett.
A pályázó által megadott elérhetőségeket a kiíró adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.
A pályázattal összefüggő nyilvános eseményeken a résztvevők hang- és képfelvételt készíthetnek. A pályázat benyújtásával a résztvevők hozzájárulnak, hogy az eseményekről készült és a közösségi médiában megosztott képeit a pályázat kiírója kiállítások, és azokhoz szorosan kapcsolódó programfüzet, internetes felület, reklám, PR tevékenység, stb. keretében felhasználja, reprodukálja.
A fent megnevezett megjelenésekért külön díjazásra a pályázók nem tarthatnak igényt.

Adatkezelési nyilatkozat
A pályázattal kapcsolatban a MÁV Zrt. által kezelt személyes adatokat (név, életkor, elérhetőségek) kizárólag a pályázattal összefüggésben kezeli, azokat harmadik személy részére csak az érintettek hozzájárulásával adja ki. Az adatkezelés során az érintettek adatait csak a pályázat lebonyolításával összefüggésben ismerhetik meg és kezelhetik a feladatokat ellátó alkalmazottak és megbízottak.
A pályázat benyújtásával a pályázók (18. év alatti gyermek esetében a törvényes képviselők írásban is) hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázattal összefüggésben róluk hang- és képfelvétel készüljön és azokat a felvételek készítői nyilvánosságra hozzák. A felvételekkel összefüggésben a résztvevők anyagi ellentételezésre nem jogosultak.

A pályázattal kapcsolatban további információ elérhető: http://www.mavcsoport.hu/aluljarofestes
E-mail: aluljarofestes@mav.hu
MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum