Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fülöp Viktor Táncművészeti Ösztöndíj
Kiíró:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
02/05/2021
Érvényes:
02/05/2021
Tárgymutató:
táncművészeti ösztöndíj, Fülöp Viktor
Pályázhat:
1. az a 30 év alatti, azaz 1991. január 1-jét követően született balettművész, kortárs táncművész, vagy néptáncművész, aki korábban nem, vagy legfeljebb két alkalommal részesült Fülöp Viktor Táncművészeti Ösztöndíjban, vagy
2. az a 35 év alatti, azaz 1986. január 1-jét követően született koreográfus, tánctudós, vagy táncpedagógus, aki korábban nem, vagy legfeljebb két alkalommal részesült Fülöp Viktor Táncművészeti ösztöndíjban
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Fülöp Viktor Táncművészeti Ösztöndíj

A Fülöp Viktor Kossuth-díjas balettművészről elnevezett ösztöndíj alapítása 1998-ban történt. Az ösztöndíj célja, hogy segítse a tehetséges fiatal előadó-, alkotóművészek, valamint tánctudományokkal - elméleti, szakírói, pedagógiai tevékenységgel - foglalkozók pályakezdését.

Az ösztöndíj egy éven át 10 fő részére, havi bruttó 200 000 Ft összegű támogatást jelent. Egy pályázó az ösztöndíjat legfeljebb három alkalommal nyerheti el.

A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, 6 tagú szakértői kuratórium bírálja el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(aktív a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Nonprofit Kft. p á l y á z a t o t h i r d e t
táncművészeti ösztöndíj elnyerésére.

I. Személyi feltételek
Pályázat benyújtására jogosult
1. az a 30 év alatti, azaz 1991. január 1-jét követően született balettművész, kortárs táncművész, vagy néptáncművész, aki korábban nem, vagy legfeljebb két alkalommal részesült Fülöp Viktor Táncművészeti Ösztöndíjban, vagy
2. az a 35 év alatti, azaz 1986. január 1-jét követően született koreográfus, tánctudós, vagy táncpedagógus, aki korábban nem, vagy legfeljebb két alkalommal részesült Fülöp Viktor Táncművészeti ösztöndíjban
és
3. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem áll felsőfokú oktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban, továbbá
4. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott, Magyarországon vagy külföldön folyósított ösztöndíjban.
A pályázat nyelve: magyar

II. A pályázati dokumentáció összetétele a következő:
1. Adatlap 1
2. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat 2
3. Szakmai önéletrajz 3
4. Munkaterv (amelynek elkészítéséhez a pályázati felhívás végén szereplő, egyes táncművészeti kategóriákhoz igazodó űrlap nyújt segítséget) 4
5. Művészeti tevékenységet bemutató dokumentáció5, azaz a pályázó előadásáról készült (amelyen alapvetően a pályázó látható) videofelvétel zárt vagy nyílt Youtube vagy Vimeo linkje
6. A pályázó repertoárjának, illetve műveinek listája 6
7. A pályázó művészeti területéről két elismert tanár, vagy művész ajánlása7 aláírva

III. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 5. (péntek) 24.00 óráig!
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a www.alkotomuveszet.hu honlapon, az Adatlap, valamint az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat értelemszerű kitöltésével, a csatolandó anyagok pdf fájl formátumban történő feltöltésével, valamint a videofelvétel zárt vagy nyílt Youtube vagy Vimeo linkjének megjelölésével!

Figyelem! A jelzett időpontot követően a Pályázati dokumentáció menüpont inaktívvá válik!

IV. Érvénytelen a pályázat, ha
1. a pályázó nem felel meg az I. fejezet szerinti személyi feltételeknek,
2. az Adatlap és/vagy az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat kitöltése pontatlan, valótlan adatokat tartalmaz,
3. a pályázó a II. fejezet 3-7. pontjai szerinti anyagokat nem tölti fel.

V. A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett kuratórium - a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lezárását követő 30 napon belül - bírálja el. A döntésről a MANK Nonprofit Kft. - a pályázatok bírálatát követő 5 napon belül - elektronikus úton értesíti a pályázókat8, a nyertesek nevét a www.alkotomuveszet.hu honlapon is közzéteszi.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs!

VI. Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2021. január 1.-2021. december 31.

VII. Az ösztöndíj összege: bruttó 200 000 Ft/hó, mely összegnek a személyi jövedelemadóval csökkentett hányada kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére.

VIII. A nyertes pályázó - a kuratóriumi döntésről szóló Értesítéssel egyidejűleg megküldött - Kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles két (2) - az aláírás hitelességét igazoló - tanú előtt aláírni. Az aláírt Kötelezettségvállalási nyilatkozatot egyrészről elektronikus úton9, másrészről könyvelt postai küldeményként (ajánlott tértivevényes levélben) három (3) példányban kell megküldeni a MANK Nonprofit Kft. (2000 Szentendre Bogdányi u. 51.) részére.
A nyertes pályázónak ezzel egyidejűleg csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (Ld. a menüsorban: Magyar Mecénás Program)

Az ösztöndíj tényleges folyósítása kizárólag a Kötelezettségvállalási nyilatkozat postai úton történő beérkezését követően kezdődik!

IX. Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjas művésznek az ösztöndíjas időszak alatti művészi teljesítményéről az alábbiak szerint kell beszámolnia:
1. Az ösztöndíjas időszak alatti munkaterv megvalósításáról 2021. december első feléig írásbeli beszámolót kell készíteni.
2. Az írásbeli beszámolóval egyidejűleg be kell nyújtani az egyes táncművészeti kategóriák szerinti programterv megvalósításának dokumentációját, azaz a) az ösztöndíjas előadóművésznek az általa választott tanfolyam(ok) elvégzését igazoló dokumentumokat - igazolás, szerződés, számla, továbbá a tanfolyamokon tanító mesterektől, tanároktól rövid értékelés - valamint meg kell jelölnie a részvételével megvalósuló és bemutatott koreográfia zárt vagy nyílt Youtube vagy Vimeo linkjét.
b) az ösztöndíjas koreográfusnak az elkészített és betanított koreográfia dokumentációját, a koreográfia bemutatását igazoló dokumentumokat, valamint meg kell jelölnie az előadás zárt vagy nyílt Youtube vagy Vimeo linkjét; valamint egy nemzetközileg elismert koreográfusi fórumra történő nevezési igazolást.
c) az ösztöndíjas elméleti és szakírói tevékenységet folytatóknak az elkészült legalább 2 tanulmány kéziratát, megjelölve, hogy hol és mikor publikálták tanulmányaikat.
d) az ösztöndíjas táncpedagógusnak közép- vagy felsőfokú szakmai oktatási intézményben végzett szakmai gyakorlat dokumentálását.
3. Az ösztöndíjas előadóművésznek és a koreográfusnak be kell mutatkoznia egy 2022. tavaszán nyilvánosan meghirdetett előadás keretében.

https://alkotomuveszet.hu/fulop-viktor-tancmuveszeti-osztondij/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum