Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése
Kiíró:
Magyar Turisztikai Ügynökség; Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Határidő:
09/30/2021
Érvényes:
09/30/2021
Tárgymutató:
magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése
Pályázhat:
- azon magánszálláshely üzemeltetését végző természetes személyek és egyéni vállalkozók; és
- azon, a jogszabály alapján egyéb szálláshely üzemeltetésére jogosult jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezetek pályázhatnak, akik vagy amelyek a pályázatban foglalt szálláshely tekintetében működési engedéllyel rendelkeznek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A koronavírus-járvány miatt több idő áll az egyéb és magánszálláshelyek rendelkezésére az elnyert támogatások felhasználására, ugyanis 2021. szeptember 30-ig meghosszabbodik. Akik már befejezték a kivitelezési munkálatokat, a változástól függetlenül áprilisban megkezdhetik az elszámolást, amelynek pontos menetéről a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. folyamatosan tájékoztat minden nyertes pályázót.

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése

FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ
a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint
a Miniszterelnöki Kabinetiroda Kezelő szerve és a Kisfaludy2030
Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által közösen meghirdetett
Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció
- magánszálláshelyek és egyéb
szálláshelyek fejlesztése
TFC-M-1.1.2-2020

KONSTRUKCIÓ NEVE:
Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció
A támogató megnevezése: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Támogató)

A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A.1. Alapvető cél
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Támogató közösen pályázatot hirdet a jelen pályázati kiírásban részletezett célok megvalósítása érdekében.
A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, a szálláshely működéséből származó árbevétel által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése, a turisztikai szektor adófizetési képességének erősítése, az adófizetési morál javítása.
Annak érdekében, hogy a magyarországi szálláshelyek és desztinációk meg tudjanak felelni a modern, XXI. századi turizmus kihívásainak és a vendégek igényeinek, elengedhetetlen a szükséges, fenntartható és minőségi szálláshelykínálat biztosítása.
A szolgáltatás minősége és kínálata szálláshely kategóriánként változhat és eltérő lehet, ugyanakkor tekintettel arra, hogy sok esetben ezek a változtatások kizárólag önerőből nem teljesülhetnek, jelen kiírás célja olyan támogatási konstrukció rendelkezésre bocsátása, amely lehetővé teszi a magánszálláshelyeken és egyéb szálláshelyeken a minőségi szolgáltatási szint emelését.

Részletes célok:
- szolgáltatási színvonal emelése (szálláshelyek színvonalának, komfortfokozatának fejlesztése, tematikus, pl. családbarát szolgáltatások kialakítása);
- szálláshelyek üzemeltetési hatékonyságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (energetikai beruházások/szolgáltatások megvalósítása);
- az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, vagy a szezonalitás egyenetlenségének kezelése;
- szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása;
- a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.
A projektek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a szolgáltatásfejlesztés, modernizáció révén létrejövő, megújuló és kibővülő szálláshelyek képesek legyenek:
- oldani a szezonalitásból fakadó egyenetlenségeket;
- képesek legyenek folyamatos működés biztosítására, ezáltal helyi adók és egyéb közterhek teljesítésére.
A.2. Támogatás maximális mértéke, összege, jogcíme
A felhívás keretösszege 60 000 000 000 Ft, amelynek forrása a "Turisztikai fejlesztési célelőirányzat" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHTazonosító: 360239), fedezetét a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. között megkötött Kezelő szervi megállapodás alapján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Támogató között létrejött támogatási jogviszony biztosítja.
A pályázati keretösszeg a beérkezett pályázatok és a megvalósítás ütemezése alapján módosítható, módosítás esetén a pályázókat közleményben tájékoztatjuk a kisfaludyprogram.hu oldalon keresztül.
Azon pályázók esetében, amelyek 2020. május 18. napján már a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) regisztrációval rendelkeznek, a pályázat benyújtására szolgáló elektronikus űrlapban automatikusan rögzítésre kerül a szobák száma a 2020. május 18. napján fennálló adatok szerint.
A támogatás számításának alapja:
- áfa-levonási joggal rendelkező pályázók esetén a projekt áfa nélküli költsége,
- áfa-levonási joggal nem rendelkező pályázók esetén pedig a projekt költségeinek áfával növelt összege.
Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek uniós versenyjogi szempontból csekély összegű támogatás (de minimis) jogcímen, a D.2. pontban foglaltak szerint valósíthatók meg.
Csekély összegű támogatás (de minimis) esetében az adott évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

B. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
Jelen felhívásra
- azon magánszálláshely üzemeltetését végző természetes személyek és egyéni vállalkozók; és
- azon, a jogszabály alapján egyéb szálláshely üzemeltetésére jogosult jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezetek pályázhatnak, akik vagy amelyek a pályázatban foglalt szálláshely tekintetében működési engedéllyel rendelkeznek.
Jelen felhívásra azon szálláshely üzemeltető pályázhat, aki, vagy amely
- 2020. május 18. napján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal rendelkezik, vagy
- 2020. május 18. napján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal nem rendelkezett, de a 2019. évben működött és érvényes működési engedéllyel rendelkezett, és a pályázata benyújtásakor érvényes működési engedéllyel és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal rendelkezik.
Amennyiben a szálláshely üzemeltetője nem a szálláshelynek helyet adó ingatlan tulajdonosa, a szálláshely üzemeltetőjének a pályázat benyújtásakor tulajdonosi nyilatkozatot szükséges benyújtania arról, hogy a tulajdonos:
- hozzájárul a pályázat benyújtásához,
- hozzájárul a pályázatban foglalt infrastrukturális fejlesztések megvalósításához és a pályázó általi aktiválásához, továbbá
- az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
A kötelező fenntartási időre a fenntartási kötelezettség elsődlegesen a pályázót terheli. Amennyiben a pályázó a tulajdonos, akkor a projekt fenntartását bérlőn, üzemeltetőn vagy vagyonkezelőn keresztül is biztosíthatja.
Támogató kiköti, hogy a fejlesztéssel érintett szálláshely elidegenítése, illetve harmadik félnek üzemeltetésbe adása esetén az új tulajdonos, illetve üzemeltető - a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében - lépjen be a támogatási jogviszonyba a pályázó helyébe kedvezményezettként, a támogatási jogviszony fennállásának idejére.
A pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség!

D. A TÁMOGATÁSI IGÉNY TARTALMA
D.1. Támogatható tevékenységek köre
Pályázat csak az alábbiakban felsorolt szálláshelyfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységekhez kapcsolódóan nyújtható be.
Önállóan támogatható tevékenységek:
1. Meglévő szálláshelyek külső és belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének fejlesztésére, a szálláshelyek szobáinak és kapcsolódó helyiségeinek átalakítására, felújítására irányuló tevékenységek.
2. Szálláshely szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése.
Az átalakítás nem eredményezheti a meglévő szobák és férőhelyek számának csökkenését!
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
1. Akadálymentesítés.
2. A fejlesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javító megújuló energia rendszerek telepítése.
3. Kültéri beruházások.

E. PÉNZÜGYI, SZAKMAI FELTÉTELEK
E.1. Támogatás formája
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.
E.2. Előleg mértéke
Jelen pályázat kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető előleg a támogatási összeg 100%-a.
Az előlegigényléshez a pályázónak bankszámlával kell rendelkeznie.
E.3. Beszerzésekre vonatkozó szabályok
A beszerzések megtervezése során figyelembe kell venni a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait, amennyiben a pályázó annak hatálya alá tartozik.

F. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
F. 1. Jogosultsági értékelés
A pályázat benyújtására az NTAK felületén elérhető pályázati adatlap kitöltésével van lehetőség. A benyújtott pályázatok támogathatóságáról szóló döntésre a pályázatok beérkezése sorrendjében kerül sor a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg kimerüléséig.

G. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A Támogató a támogatás kezelési eljárás során elsődlegesen elektronikus úton tartja a kapcsolatot a pályázóval.
Jelen felhívás keretében támogatásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódó támogatás igénylési eljárás ügymenete:
1. Az eljárás során első lépésben a pályázatok benyújtása szükséges az NTAK felületén keresztül, az elektronikus pályázati adatlap beadásával.
2. Sikeres benyújtást követően a pályázó elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a pályázat egyedi azonosító számát.
3. A pályázati adatlap benyújtását követően legfeljebb 5 napon belül a G.1 pontban felsorolt mellékletek együttes benyújtása szükséges a
Támogató részére postai úton.
A postai úton benyújtott dokumentumokon (és borítékon) minden esetben fel kell tüntetni a pályázat benyújtását követően kapott egyedi pályázati azonosító számot.
Beazonosíthatatlan/hiányos formában és tartalommal beérkező mellékletek feldolgozására nem kerül sor, ezáltal a benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül.
4. A benyújtott pályázati adatlap alapján a szálláshelyfejlesztéshez kapcsolódó, postai úton megküldött mellékletek ellenőrzése történik meg.
5. A pályázat benyújtását követően legfeljebb 60 napon belül a támogatási döntésről a pályázó értesítést kap.
6. Ha a dokumentum/okirat elektronikus alkalmazáson keresztül történő átvételének visszaigazolása a küldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot - az ellenkező bizonyításáig - közöltnek kell tekinteni.
G.2. A támogatási igények benyújtásának helye és határideje
A támogatási igény magyar nyelven, 2020. június 4. napjától 2021. szeprember 30. napjáig nyújtható be az NTAK rendszeren keresztül.
A G.1 Csatolandó mellékletek listája fejezet szerinti mellékleteket kizárólag postai úton lehet benyújtani a pályázati adatlap benyújtását követő 5 napon belül, zárt csomagolásban a következő címre: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (1037 Budapest, Bokor utca 23-25.)
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a pályázati adatlap benyújtását követően generált egyedi pályázati azonosító számát, a pályázó nevét, és címét. (Az egyedi pályázati azonosító hiányában a pályázat automatikusan elutasításra kerül.)
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási igények személyes benyújtására nincs lehetőség!
A Támogató a beérkezett pályázatok számától és összetételétől függően módosíthatja a benyújtásra rendelkezésre álló időszakot, amelyről közleményben tájékoztatja a pályázókat.

Támogató fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívásra való támogatási igény benyújtásának lehetőségét a rendelkezésre álló keret, illetve a beérkezett pályázatok alapján felfüggessze.

https://kisfaludyprogram.hu/documents/prod/0_Felhivas_TFC-M-1-1-2..pdf

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum