Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázat a Civil Konzultációs Testület (CKT) tagjainak kiválasztására
Kiíró:
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Határidő:
04/16/2021
Érvényes:
04/16/2021
Tárgymutató:
Civil Konzultációs Testület (CKT) tagjainak kiválasztása
Pályázhat:
bármely, Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, amelynek tevékenysége - többek között - a szabadságuktól megfosztott személyek jogainak, és érdekeinek védelmére irányul, illetve Magyarországon az OPCAT 4. cikke szerinti fogvatartási helyeken tartózkodó személyekkel való bánásmódot vizsgálja
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázat a Civil Konzultációs Testület (CKT) tagjainak kiválasztására

Pályázati felhívás
Az alapvető jogok biztosa a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: OPCAT) 3. cikke szerinti nemzeti megelőző mechanizmusként, a Magyarországon nyilvántartásba vett és működő szervezetek szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmód területén szerzett kiemelkedő gyakorlati és/vagy magas szintű elméleti ismereteinek hasznosítása céljából Civil Konzultációs Testületet (a továbbiakban: CKT) hoz létre. A CKT javaslataival és észrevételeivel segíti a nemzeti megelőző mechanizmus munkáját. A CKT meghívott és pályázat útján kiválasztott tagokból áll.
Az alapvető jogok biztosa
felhívással
fordul azokhoz a hazai civil szervezetekhez, amelyek a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak ellátását a CKT pályázat útján kiválasztott tagjaként segíteni kívánják.

A CKT működése
A CKT üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, a helyszín, az időpont és a napirend megjelölésével az alapvető jogok biztosa hívja össze. A CKT nem jogi személy, működésének személyi és tárgyi feltételeiről az alapvető jogok biztosa gondoskodik. A tagokat e tevékenységükért sem díjazás, sem költségtérítés nem illeti meg.

A Civil Konzultációs Testület tagjai:
- javaslatot tehetnek a nemzeti megelőző mechanizmus éves látogatási tervének tartalmára, valamint a vizsgálati prioritásokra;
- indítványozhatják egyes fogvatartási helyek meglátogatását;
- a fogvatartási helyek sajátosságaira tekintettel, speciális ismeretekkel rendelkező szakértő felkérését javasolhatják, aki az általuk képviselet szervezet munkatársa is lehet;
- véleményezik a nemzeti megelőző mechanizmus munkamódszereit, jelentéseit, tájékoztató kiadványait, valamint egyéb publikációit;
- megvitatják a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak ellátására felhatalmazott munkatársak képességeinek fejlesztéséhez szükséges képzési tervet;
- lehetőségeik szerint részt vesznek a nemzeti megelőző mechanizmus által szervezett konferenciákon, műhelybeszélgetéseken, kiállításokon és más rendezvényeken.
A tagság időtartama: 3 év

A jelentkezés feltételei:
A Civil Konzultációs Testület pályázat útján kiválasztott tagja lehet bármely, Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, amelynek tevékenysége - többek között - a szabadságuktól megfosztott személyek jogainak, és érdekeinek védelmére irányul, illetve Magyarországon az OPCAT 4. cikke szerinti fogvatartási helyeken tartózkodó személyekkel való bánásmódot vizsgálja.

A pályázathoz mellékelni kell:
- A pályázó szervezet nyilvántartásba vételét igazoló jogerős bírói végzés másolatát.
- A pályázó szervezetnek a hazai fogvatartási helyeken tartózkodó személyek jogainak és érdekeinek védelmére irányuló tevékenységéről szóló beszámolót.
A pályázatokat írásban az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához (1055 Bp., Falk Miksa u. 9-11. Levélcím: 1387 Bp., Pf. 40. Tel.: 06 1 475-7100; email: cktpalyazat@ajbh.hu, Fax: 06 1 269-1615) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 16.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. április 30.

Hiánypótlás: a pályázat benyújtásának határidejét követően hiánypótlásnak helye nincs.
A nyertes pályázókat az alapvető jogok biztosa a Civil Konzultációs Testület munkájában történő részvételre - a pályázat elbírálását követő 15 napon belül - írásban kéri fel. A kiválasztott szervezetek tagsága a felkérés elfogadásával jön létre.
http://www.ajbh.hu/-/palyazat-a-civil-konzultacios-testulet-ckt-tagjainak-kivalasztasara?inheritRedirect=true&redirect=%2F

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum