Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hatékony és sikeres cégvezetés pályázat
Kiíró:
Távoktatási Intézet
Határidő:
08/20/2019
Érvényes:
08/20/2019
Tárgymutató:
szakmai tréningen való támogatott (kedvezményes) részvétel
Pályázhat:
természetes személyek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Hatékony és sikeres cégvezetés pályázat

TÁVI-22-20-19.
A Távoktatási Intézet pályázatot hirdet szakmai tréningen való támogatott (kedvezményes) részvételre az alábbiak szerint.

1. Pályázók köre:
a. Természetes személyek,
b. Legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek,
c. Érdekeltek a KKV-k működtetésében és nyitottak a korszerű cégvezetési technikák megismerésére,
d. Cégvezetéssel foglalkoznak (vagy tervezik a jövőben) vagy érdeklődnek a tématerület iránt.

2. A pályázat tárgya:
A pályázat keretében workshopok kerülnek megvalósításra, az alábbiak szerint.
WS01. kurzus címe: A sikeres vállalati működés kulcsterületei
Fókusza: A vállalati működés egyes kulcsterületei és hatékonysági tényezői
A kurzus időpontja: 2019. szeptember 27. (péntek) 09:00
A kurzus helye: VOKE Művelődési Központ, 1045 Budapest, Elem u. 5-7.
Kurzusvezető: Dr. Tobak Júlia, PhD.
Tartalmi elemei:
1. Vállalati működés kulcsterületei
2. Pénzügyi menedzsment
3. Pénzügyi teljesítménymérés, a vállalati controlling szerepe
4. Marketingmenedzsment
5. Marketingkommunikáció
6. Innováció fogalmának különbözőségei
7. Az innováció finanszírozásának sajátosságai
8. Digitalizáció a vállalati működésben
9. Döntéstámogatás

A kurzus célja:
A kurzus célja a vállalati működés egyes kulcsterületeinek bemutatása.
A vállalkozás operatív működésének egyik legfontosabb alappillére a pénzügyi működés. A befektetési és finanszírozási döntések a pénzügyi menedzsment részeként olyan kulcsfontosságú belső tényezőként jelennek meg, melyek befolyásolják a vállalkozás teljesítményét és további működését. A kurzus kiemelt célja, hogy a pénzügyi teljesítménymérés jelentőségét, a vállalati controlling fontosságát bemutassa.
A piacorientáltság okán a marketingnek döntő szerepe van a vállalat működésében. A kurzus keretén belül a marketing kulcsterület is bemutatásra kerül, kiemelten a marketingmenedzsmentet és a marketingkommunikációt. Esettanulmányokon keresztül ismertetésre kerülnek az online marketing területet bemutató példák.
Az innováció, a digitalizáció és a döntéstámogatás is fontos összetevői a vállalati működésnek. A kurzus keretén belül az innováció sajátosságairól, a digitalizáció fontosságáról és a döntéstámogatás hatékony működéshez való hozzájárulásáról is szó esik.

WS02. kurzus címe: Pályázatírás és pályázatfigyelés, pályázok a KKV szektorban
Fókusza: Pályázatírás és projektmenedzsment cégvezetők számára
A kurzus időpontja: 2019. október 11. (péntek) 09:00
A kurzus helye: VOKE Művelődési Központ, 1045 Budapest, Elem u. 5-7.
Kurzusvezető: Dr. Tobak Júlia, PhD.
Tartalmi elemei:
1. Pályázati rendszer felépítése, sajátosságai
2. Pályázati lehetőségek
3. Pályázatírás a gyakorlatban
4. Projektmenedzsment a gyakorlatban
5. Projektek erőforrás- és költségtervezése
6. Projektkontroll
7. Projektek ellenőrzése, monitoringja
8. Projektkommunikáció

A kurzus célja:
A kurzus olyan elsajátítható ismeretanyagot tartalmaz, mely bemutatja a gazdasági projektek menedzselésének praktikus lépéseit, a projektek különböző ciklusainak jellemzőit, a projektmenedzsment alapjait, módszertanát és a legfontosabb projektmenedzsment folyamatokat (kezdeményezés, tervezés, végrehajtás, követés és felügyelet, zárás). A tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják a pályázatok készítéséhez szükséges ismereteket.
A kurzus fókusza a pályázatírás és projektmenedzsment, így a kurzuson résztvevők képessé válnak vállalkozási projektek tervezésében, lebonyolításában és koordinálásában való közreműködésre, illetve megismerhetik a pályázati rendszereket, a programmegvalósítás feladatait és koordinációját.

WS03. kurzus címe: Megfelelő stratégiai tervezés és cégek sikerorientációja
Fókusza: Stratégiai tervezés cégvezetők számára
A kurzus időpontja: 2019. október 18. (péntek) 09:00
A kurzus helye: VOKE Művelődési Központ, 1045 Budapest, Elem u. 5-7.
Kurzusvezető: Dr. Tobak Júlia, PhD.
Tartalmi elemei:
1. A stratégiai tervezés alapkérdései
2. Vállalati stratégiák típusai
3. Stratégiai tervezés jelentősége a fenntartható működésben
4. Üzleti tervezés
5. Stratégiai tervezés
6. Stratégiai menedzsment
7. Különböző innovációk a vállalati stratégiában
8. Utódlástervezés a stratégiai tervezésben
9. Generációváltás kérdése vállalkozások stratégiai tervezésénél

A kurzus célja:
A stratégiai tervezés célja, hogy a vállalat tisztán és érthetően megfogalmazza irányvonalait, működési alapelveit, melyeket közvetít és képvisel. A szervezet hosszú távú céljaihoz igazított lépések a vállalkozás működési kulcsterületeinek, belső és külső adottságainak, működési feltételrendszerének megfelelő összehangolása elengedhetetlen a fenntartható működtetéshez. A kurzus célja, hogy a résztvevők megismerjék a vállalkozás jövőjére vonatkozó hosszú távú tervek kialakításának lényegét, tartalmát és lépéseit.

Rendelkezésre álló státuszok (támogatott ) száma kurzusonként: 50 fő.
Az egyes kurzusok egymásra épülő tartalmi kompetenciákat tartalmaznak, ugyanakkor az egyes kurzusok külön-külön is pályázhatók a pályázó döntése szerint. Jelen pályázat automatikus pályázat. A rendelkezésre álló státuszok a pályázatok beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre. Pályázati jelentkezéseket a rendelkezésre álló státuszok erejéig fogadhatunk be. Amennyiben a pályázati határidő lejárta előtt feltöltésre kerülnek a státuszok, úgy az adott pályázati jelentkezés befogadása megtagadható.

3. Általános tudnivalók
a. A szakmai nap konzulens irányítása mellett valósul meg. A konzulens feladata az ismeretek mélyítése és módszertani megsegítése.
b. A szakmai nap időbeosztásáért a konzulens felelős, szünetek a kurzus résztvevőinek együttes döntése alapján tartandó.
c. A szakmai napot követően távoktatásra kerül sor. A távoktatás tartalmazza a szakmai nap által érintett témakörökhöz kapcsolódó elektronikus segédleteket, amelyek a pályázati programban résztvevők számára szabadon letölthetők, nyomtathatók és szerkeszthetők (rendelkezésre bocsátott kurzuskódok felhasználásával).
d. A távoktatási anyagok (elektronikus jegyzetek) saját ütemben és tempóban, ajánlott sorrend szerint dolgozhatók fel.
e. A távoktatáshoz kapcsolódó kódok átadására a szakmai napon kerül sor. A kurzuskódok felhasználásával a távoktatási felület már a szakmai napot követően elérhetővé válik.
f. A szakmai napon (tréningen) manuális jegyzetelésre nincs szükség, tekintettel arra, hogy a tréninget követően a segédletek elektronikus formában elérhetők.
g. A szakmai napon való részvételről Tanúsítvány (Képzési igazolás) kerül kiállításra, amely igazolja a szakmai napon való részvételt, a pályázati programhoz kapcsolódó kompetenciák megismerését.
h. A szakmai program vizsgakötelezettséggel nem jár.

4. Pályázathoz kapcsolódó költségek:
A programhoz pályázati önrész kapcsolódik, amely a pályázó költsége. Jelen pályázathoz kapcsolódó pályázati önrész mértéke és a tanúsítvány kiállításának díja a mindenkori minimálbér 5%-nak megfelelő összeg, 2019-ban az idevonatkozó 324/2018. (XII. 30.) Korm.rendelet értelmében 7450 Ft/fő szolgáltatási díj/kurzus. A pályázati önrészen kívül más költsége nincs a pályázónak. A pályázat nem tartalmazza az esetleges utazási és étkezési költséget, az a résztvevő saját költsége.

5. Pályázati jelentkezés:
Elektronikus jelentkezését WORD (vagy más szerkeszthető) formátumban kérjük megküldeni a tavintezet@gmail.com címre.

Tárgy mező: Cégvezető Workshop

(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem fogadjuk!)

Pályázati határidő: 2019. szeptember 21.

(Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk - kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)
http://www.tavintezet.hu

Jelentkezési lap.docxIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum