Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Európai Vállalkozásfejlesztési Díj
Kiíró:
Európai Bizottság
Határidő:
05/15/2018
Érvényes:
05/15/2018
Tárgymutató:
díj, Európai Vállalkozásfejlesztési
Pályázhat:
civil szervezetek, alapítványok, vállalkozások, kormányzati szervezetek, önkormányzatok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Európai Vállalkozásfejlesztési Díj
2018
1. A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK
1.1. A vállalkozásokat segítő tevékenységek díjazása
Az Európai Bizottság által alapított EEPA, azaz a European Enterprise Promotion Awards ("Európai Vállalkozásfejlesztési Díj") pályázat azokat a szervezeteket és kiváló kezdeményezéseket ismeri el és díjazza, amelyek támogatják a vállalkozói tevékenységeket. A 2005-ben alapított díj nem csupán egy verseny, a program fő célja, hogy növelje a vállalkozási tevékenység iránti érdeklődést és ismertséget.
Minden évben összeurópai szinten díjazzák azokat a kiváló kezdeményezéseket, amelyek mások számára is inspirációt nyújthatnak.
A díjazás az Európai Unió 28 tagállamát, valamint a Versenyképességi és Innovációs Keretprogramban (CIP) résztvevő Izlandot, Norvégiát, Szerbiát és Törökországot érinti.

1.2. Célkitűzések
1. A vállalkozásokat és a vállalkozói tevékenységet segítő szervezetek legjobbjainak kiválasztása és elismerése;
2. A legjobb vállalkozásfejlesztési elképzelések és gyakorlatok bemutatása és megosztása Magyarországon ill. az Európai Unión belül;
3. A vállalkozók társadalmi szerepvállalásának szélesebb körű megismertetése;
4. A potenciális vállalkozók inspirálása és ösztönzése.

1.3. A vállalkozói szellem fontossága
A kis- és középvállalkozások az európai vállalatok 99%-át teszik ki, és így létfontosságú részei az európai gazdaságnak. A kkv-k hozzájárulnak az innovációhoz, lendületet adnak a munkaerőpiacnak, és ami a legfontosabb: új munkahelyeket teremtenek. Mindezek miatt a vállalkozásbarát politika létszükséglet számukra.
Az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatósága ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy elismerje azokat a kezdeményezéseket, amelyek megkönnyítik a vállalkozások mindennapjait.

1.4. Miért éri meg pályázni?
Minden pályázó, akit országa benevezett a Díj európai fordulójára, meghívást kap a díjátadó ünnepségre, amelyre várhatóan 2018 őszén Luxemburgban kerül sor.
A jelöltek pályázatairól szóló információ felkerül a Díj honlapjára, így a lehető legszélesebb közönség számára válik elérhetővé. A jelöltek médiakampány és a közösségi média (pl. Facebook) segítségével kapnak nyilvánosságot.
A díjazás formái: a kategóriagyőzteseket a vállalkozásokat támogató tevékenységeik kreatív megvalósításáért ismerik el, továbbá egy kiemelt nyertes kapja meg a zsűri fődíját. Azon kívül, hogy megkapják magát a díjat, a győztesek kreativitásukért és a sikeres megvalósításért is elismerésben részesülnek. Így abban a helyzetben lesznek, hogy az egész Európai Unióban másoknak is példát tudnak mutatni.
Mind európai, mind nemzeti szinten számos médiaesemény biztosítja majd, hogy a győztesek saját ügyfélkörükben és a sajtón keresztül egyaránt megkapják a megérdemelt elismerést.

2. LEBONYOLÍTÁS
2.1. Célcsoportok
A verseny az Európai Unió, illetve a Versenyképességi és Innovációs Keretprogramban (CIP) részt vevő Izland, Norvégia, Szerbia és Törökország hatóságai számára nyitott. Pályázhatnak civil szervezetek, alapítványok, vállalkozások, kormányzati szervezetek, önkormányzatok.

2.2. Kategóriák
Hat kategóriában díjazzuk a vállalkozásfejlesztési programokat:
1. A vállalkozói (üzleti) szellem javítása: Olyan nemzeti, regionális vagy helyi szintű kezdeményezések számára nyújt elismerést, amelyek a fiatalok és a nők körében népszerűsítik a vállalkozói gondolkodásmódot.
Példák: A vállalkozásról és a vállalkozókról alkotott kép javítása, valamint a kreativitás, az innováció és a kockázatvállalás ösztönzése érdekében szervezett rendezvények és kampányok.
2. Befektetés a vállalkozói kompetenciák fejlesztésébe: Olyan országos, regionális és helyi szintű kezdeményezések számára nyújt elismerést, amelyek a vállalkozói és a vezetői készségeket javítják.
Példák: Az olyan speciális szakértelem támogatása, mint a kézműiparhoz szükséges szakismeretek, a nyelvi képességek, számítógép-ismeret; a mobilitás és tanácsadó rendszer vállalkozói, valamint az iskolai és egyetemi vállalkozásoktatás számára.
3. Az üzleti környezet fejlesztése: Elismerésben részesíti azokat az országos, regionális vagy helyi szintű innovatív intézkedéseket, amelyek előmozdítják a vállalkozások indulását és növekedését, egyszerűsítik az adminisztratív eljárásokat és a "Gondolkozz először kicsiben" elvet alkalmazzák a kis- és középvállalkozások érdekében.
Példák: A kis- és középvállalkozások számára a közbeszerzési piacok hozzáférhetőségét megkönnyítő intézkedések, a bürokrácia csökkentése, új vállalkozások indulásának segítése, a kommunikációs és információs technológia (ICT) és az e-business innovációs lehetőségeinek segítése.
4. A vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése: Olyan kezdeményezések számára nyújt elismerést, amelyek arra ösztönzik a vállalkozásokat, különösen a kis- és középvállalkozásokat, hogy jobban profitáljanak az Európai Unión belüli és kívüli piacok által kínált lehetőségekből.
Példák: A nemzetközi üzleti együttműködés kialakítását, fenntartását és támogatását célzó projektek; információs vagy partnerkereső eszközök, a KKV-k külföldi piacra lépését segítő szolgáltatások vagy rendszerek.
5. A zöldgazdaság és az erőforrások hatékony felhasználása: Olyan intézkedések és kezdeményezések számára nyújt elismerést országos, regionális és helyi szinten, amelyek támogatják a kis- és középvállalkozások hozzáférését a zöldpiachoz és segítik, támogatják az erőforrásaik minél hatékonyabb felhasználását, például a gazdasági jellegű kompetenciák, az üzleti kapcsolatok és a finanszírozás fejlesztésével.
6. Vállalkozás a társadalmi esélyegyenlőségért: Hatóságok, és olyan országos, regionális vagy helyi kezdeményezések számára nyújt elismerést, amelyek a kis- és középvállalkozások társadalmi szerepvállalását hangsúlyozzák. Ebben a kategóriában a hátrányos helyzetűek például munkanélküliek, különösen a tartósan munkanélküliek, bevándorlók, mozgáskorlátozottak vagy etnikai kisebbségből származók vállalkozási erőfeszítéseit is díjazzák.
Példák: A vállalkozásokon keresztül társadalmi igényeket szolgáló civil vagy non-profit vállalkozások.
Az európai zsűri ítéli oda a Zsűri Fődíját annak a pályázónak, amelyet bármely kategóriában a vállalkozási tevékenység előmozdításában a legkreatívabbnak és leginspirálóbbnak vél.

2.3. Kétlépcsős kiválasztási folyamat
A pályázati eljárás két kiválasztási szakaszban zajlik. Amennyiben a pályázók túljutnak a nemzeti fordulón, abban az esetben vehetnek részt a Díj európai fordulójában.

2.4. Jogosultsági feltételek
A kiírás az EU, vagy a Versenyképességi és Innovációs Keretprogramban (CIP) részt vevő Izland, Norvégia, Szerbia és Törökország területén érvényes.
Több országot érintő, határokon átívelő kezdeményezésekre vonatkozó nevezéseket is elfogadnak, feltéve, hogy valamennyi érintett ország támogatja őket.
A "Európai Vállalkozásfejlesztési Díj" pályázat célkitűzése, hogy jutalmazza a helyi, regionális és országos szinten, és - az első két kategória esetében - nemzeti szinten a vállalkozási tevékenységet előmozdító intézkedéseket. A díjat ezért állami hatóság is megkaphatja.
Az állami hatóság definícióját az egyes résztvevő országok jogrendszere határozza meg, és felölelhet politikai döntéshozó intézményeket, finanszírozó szerveket és végrehajtó szervezeteket egyaránt.
A díjat megkaphatják a köz- és a magánszféra partnerszervezetei is, vagyis "az állami hatóságok és a magánszektor közötti olyan együttműködési formák, amelyek célja infrastruktúra vagy szolgáltatásnyújtás finanszírozása, kiépítése, felújítása, irányítása vagy karbantartása"
A köz- és a magánszféra partneri viszonyai közé az alábbiak tartoznak:
- Pénzügyi megállapodás, amelyben a magánpartnert megbízzák az állami hatóság által kidolgozott politikák megvalósításával;
- Megállapodás a magánpartner és az állami hatóság között, amelyben a magánpartnert - szakértelme, tudása vagy erőforrásai miatt - bevonják a döntéshozatali (politikaalkotási) folyamatba; és
- Kifejezett - nem feltétlenül pénzügyi jellegű - támogatás, amelyet egy állami hatóság egy konkrét projekt keretében nyújt a magánszektorhoz tartozó partnernek. A támogatásnak konkrétnak kell lennie.
A nemzeti szinten kiválasztott két győztes nevezését az EU bármely hivatalos nyelvén 2018. július 03-án, a nap végéig lehet benyújtani az európai fordulóra. A nevezéseknek a következőket kell tartalmazniuk:
1. A díjkategória, amelyre a jelentkező pályázik,
2. A jelentkezési lap word és pdf formátumban,
3. Egy esettanulmány a projektről, ideális esetben egy helyi vagy regionális példával együtt - tartalmazhatja például a helyzetelemzést, a kihívásokat, a kreatív megoldást/üzleti stratégiát, a megvalósítást, az eredményeket -, és a leendő megvalósítási tervet,
4. Egy magas szintű politikus, vállalkozó vagy egyetemi oktató támogatása (referencia- vagy ajánlólevél),
5. Részletes elérhetőség,
6. Elektronikus aláírás,
7. Az európai szinten papíralapú anyagok befogadása nem lehetséges.
A nevezések nemzeti szintű beérkezésének határideje 2018. július 03.

3. NEMZETI ÉRTÉKELÉS ÉS KIVÁLASZTÁS
3.1. Nemzeti szint
Valamennyi résztvevő ország kijelöl egy EEPA Koordinátort.
A nemzeti koordinátorok hazájukban népszerüsítik a Díjat és ösztönzik a pályázaton való részvételre a program célkitűzéseinek megfelelő olyan szervezeteket. A határidőket valamennyi országban a koordinátor határozza meg. A koordinátor eldöntheti, hogy szervez-e nemzeti versenyt és díjkiosztó ünnepséget avagy sem. Az Európai Bizottság egységesített jelenkezési lapot készít, és a koordinátoroknak ezt kell használniuk nemzeti szinten.
A koordinátor ügyfélszolgálatként is funkcionál a jelentkezők számára, akiknek felvilágosításra vagy útmutatásra van szükségük a jelentkezési folyamat során. A jelentkezők kiválasztására vonatkozó iránymutatás ugyancsak ebben a dokumentumban található.
A jelentkezések beérkezése után a koordinátor vagy a nemzeti zsűri kiválaszt legfeljebb két projektet, két különböző kategóriából saját országa képviseletére.
A döntéshozatali folyamatot minden országban a koordinátor belátására bízzák, viszont minden országnak áttekinthető jelentéssel - például a kiválasztási ülés jegyzőkönyve - kell megindokolnia döntéseit, ha az Európai Bizottság azt kéri.
Az "Európai Vállalkozásfejlesztési Díj" pályázatra minden országnak legfeljebb két jelöltje lehet, két különböző kategóriában. Európai szinten a pályázatokat az EU bármely hivatalos nyelvén be lehet adni. A koordinátorok továbbítják a nemzeti jelöltjeik pályázatát a "Európai Vállalkozásfejlesztési Díj" pályázat második és egyben utolsó (európai) szakaszába.

3.3. A jelöltek kiválasztása
Nemzeti szintről legfeljebb két nevezés továbbítható két különböző kategóriából, hogy európai szinten képviselje az országot.
Nemzeti koordinátor Magyarországon:
Dr. Billo Kármen
Nemzetgazdasági Minisztérium
Vállalkozásfejlesztési Főosztály
A pályázatokat a kkvdij@ngm.gov.hu címre kell benyújtani.
A pályázatok beadási határideje: 2018. május 15. 16.00 óra (a beérkezések határideje).
http://www.kormany.hu/hu
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum