Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
2020. évi Közösségi Adományozási Program
Kiíró:
MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Határidő:
10/25/2019
Érvényes:
10/25/2019
Tárgymutató:
közösségi adományozási program
Pályázhat:
társadalmi szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Nyílt pályázati felhívás
a 2020. évi Közösségi Adományozási Programban (KAP) való részvételre

KAP2020 - 10 éve a civilekért!

A MagNet Bank Közösségi Adományozási Programjában (KAP) adománygyűjtési lehetőséget biztosítunk társadalmi szervezetek számára. A programban történő részvétel első lépése egy online pályázati jelentkezési lap leadása. A sikeres pályázás lehetőséget biztosít társadalmi szervezeteknek arra, hogy felkerüljenek az ún. KAP listára. A bejutott szervezetek részt vehetnek továbbá egy kommunikációs képzésen, adománygyűjtő kampányban, illetve számos más programon.

Kik pályázhatnak: közhasznú jogállású társadalmi szervezetek (civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek)
Mire: működési vagy rövidebb távú projektcélú támogatás gyűjtésére
Milyen területeken: ÚJ! 2 kategóriában: 1. TÁRSADALMI HATÁS, 2. KÖRNYEZETI HATÁS
Mennyi pénzt gyűjthet egy szervezet: max. 1 millió forintot (változhat!)
Kiválasztott szervezetek tervezett száma: a két kategóriában 20-20 szervezet
Értékelés: két lépcsős, fenntarthatósági elemek meglétének vizsgálatán keresztül történik
Végleges eredmény: 2020. január/február

A Közösségi Adományozási Program célja
A MagNet Magyar Közösségi Bank aktív szerepet tölt be a társadalmi felelősségvállalás területén.

A KAP célkitűzései:
- a közösségi és a fenntartható, felelős finanszírozási megközelítés társadalmi megismertetése;
- az adományozói attitűd és a társadalmi hatás követésének, mérhetőségének minél szélesebb körben történő elterjesztése;
- változatos hátterű és folyamatosan növekvő számú társadalmi szervezet kapacitásépítése és közöttük együttműködések fejlesztése (kiemelt fejlesztési területek: a) kommunikáció, b) értékelés/mérés, c) partnerség, d) érintettek bevonása, közösségépítés, e) pénzügyi tudatosság és fenntarthatóság);
- a MagNet közösség erősítése, szektorok közötti szinergiák kiépítése.

Változások a KAP2020 programban
10 éve indult el a Közösségi Adományozási Program!

Itt egy fontos pillanat, amikor a MagNet Bankkal és közösségi felelősségvállalással az érdeklődő társadalmi szervezeteket, a banki ügyfeleket megszólítva a Közösségi Adományozási Programunk kapcsán is elgondolkozhatunk azon, hogy mindennapi életünk, szervezeti működésünk milyen hatást gyakorol a környezetre bármilyen szakmai területen is dolgozzunk. Ehhez nem szükséges természet- vagy környezetvédelemmel foglalkozni.

Egy szervezet gyógyíthat gyerekeket, segíthet családokat, szervezhet kulturális eseményeket, javíthatja hátrányos helyzetű emberek élethelyzetét, védheti jogaikat, közösségeket erősíthet meg vagy oktatási programokat is kidolgozhat iskolákban, ám fontos szervezeti működésüket a környezeti ártalomcsökkentés szempontjából is végiggondolni, hogy még hosszú ideig végezhessék kiemelkedően fontos és hiánypótló munkájukat.

A 10. évi program keretében megragadunk egy nagy momentumot és csatlakozunk a klímaváltozás elleni, mindenkit összefogó globális erőfeszítésekhez a KAP keretein belül is. A fentiekből kiindulva módosításokat eszközöltünk a korábbi KAP pályázati programokhoz képest:
1. Nagyobb teret biztosítunk a környezet- és természetvédelmi aspektusnak, de megmaradnak a társadalmi célok is: a régebben pályázható 6-7 kategória helyett most 2 kategóriába pályázhatnak társadalmi szervezetek megkülönböztetve a társadalom-, humánfejlesztő célokat és a környezet-, természet-, ill. klímavédelmi célokat (a két témakörről bővebben lejjebb).
2. A KAP2020-ban kétszer 20, azaz összesen 40 db nyertes szervezet kerül kiválasztásra.
3. A pályázati jelentkezési lapon rövid kifejtést kérünk minden szervezettől, bármilyen szakterülettel is foglalkozik, hogy hogyan gondolkodik szervezete környezeti hatásáról, az ez irányú felelősségvállalásról. (Ezek a gondolatok nem képezik az értékelés szakértői pontozásos részét, de segítenek képet kapni arról, hogy hogyan támogathatjuk a jövőben hatékonyan ezen erőfeszítéseket.)
4. Környezeti hatás átgondolásához segédlet: a MagNet Bank a "hármas hatás elve/optimalizálása" (triple bottom line impact) alapján méri társadalmi, környezeti és gazdasági hatását. A bank önértékelő segédletet oszt meg a pályázókkal, hogy segítse a szervezetek környezeti hatásának átgondolását.

A közösségi erőforrás háttere
A Bank 2019. évi adózott eredményének 10%-áról a Bank részvényesei lemondanak és lehetővé teszik banki ügyfeleiknek, hogy az általuk fontosnak tartott, közhasznú célok támogatására felajánlják azt.
A Közösségi Adományozási Program keretében több mint 40 000 ügyfelünk tud a rá eső banki nyereségrész 10%-áról rendelkezni.

A pályázható és gyűjthető támogatás
A pályázási keret felső határa a KAP 2020-ban 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint
Ez az összeg változhat pozitív és negatív irányba is a teljes kiosztható végösszeg és a bekerült szervezetek számának ismeretében!

Mit nyer a KAP-ba bekerülő szervezet?
A kiválasztott szervezetek adott év teljes (2020. január 1-jétől december 31-ig) időszakában a KAP 2020 szervezeteivé válnak és az alábbiakban részesülnek:
1) a program keretein belül banki ügyfeleink rendelkezhetnek a rájuk eső nyereségrész 10%-áról a kiválasztott szervezetek javára a megadott pályázási összeg erejéig;
2) a MagNet közösség és egy aktívan épülő és fejlődő, együttműködő civil közösség tagja lehet a szervezet;
3) felkészítő és kommunikációs workshopon részvétel 2019. szeptember és 2020. április között;
4) tematikus találkozókon való részvétel, a szervezetek között tapasztalatok megosztása;
5) folyamatos banki kommunikáción, eseményrészvételen keresztül a szervezet ismertségének növelése;
6) a MagNet Bank civil pénzügyi és közösségi programjaiban való részvétel (Segítő Bankkártya Program, Egyéni Adományozási Program, a szükséges feltételek teljesítése esetén).

Kik pályázhatnak?
Azok a közhasznú jogállású társadalmi szervezetek indulhatnak a pályázaton, azaz a jelen Pályázati felhívás keretében azok az
- egyesületek (a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével);
- alapítványok (a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével); valamint
- nonprofit jellegű gazdasági társaságok,
- szociális szövetkezetek (együttesen: Társadalmi Szervezetek),
amelyek megfelelnek az alábbi együttes feltételeknek:
- 2019. október 25., 16.00 óráig kifejezésre juttatta szándékát, hogy szeretne bekerülni a programba, és eleget tett az alábbiakban részletezett adatszolgáltatási feltételeknek;
- amennyiben részt vett az előző, 2019-es KAP-ban, úgy aktuális projektbeszámolóját 2019. december 15., éjfélig eljuttatja részünkre és az elfogadásra kerül.

Azon tavalyi KAP-os szervezetek, melyek potenciális kedvezményezettként bekerülnek az idei 2020-as KAP-ba, de a fenti határidővel beszámolójuk nem érkezik meg, kiesnek és a helyükre - szükség esetén - pótlistára került szervezetet választunk.

Azon pályázók jelentkezését várjuk, akik
- a fenti kritériumoknak megfelelnek;
- a bank által képviselt értékeket, etikai normákat magukénak vallják, alkalmazzák;
- átlátható és fenntartható működést valósítanak meg;
- fantáziát látnak a közösségi bank/bankolás gondolatában;
- szívesen támogatják a MagNet Magyar Közösségi Bank ezirányú törekvéseit és
- aktív résztvevőivé válnak a Bank Civil Kapcsolatok Programjának, illetve a MagNet közösségnek.

KAP pályázati kategóriák
1) Működési vagy projektpályázat kiválasztása
1/a Projektpályázatot jelölje meg a pályázó, ha egy újabb konkrét ötletének, tervének a megvalósításához kér támogatást, ami időben jól behatárolható, rövid távon kivitelezhető tevékenységeket takar meghatározott céllal és megfogható, mérhető eredménnyel.
1/b Működési pályázat abban az esetben kerüljön kiválasztásra, ha a szervezet eddigi programjainak folytatásához, a szervezeti működtetés hosszabb távú fenntartásához kér támogatást. Ez utóbbi jellemzően rezsi, irodaszer, karbantartás, könyvelés, irodabérlés stb. vagy szervezetfejlesztési költségeket takar. A működési pályázatot választók a pályázati jelentkezési lapon térjenek ki arra is, hogy milyen kiegészítő szervezetfejlesztési eszköz(öke)t vennének igénybe a KAP támogatás egy részéből, amennyiben minimum 500 000 Ft támogatást össze tud gyűjteni. Pl. képzések: adománygyűjtés, kommunikáció - közösségi média, eredmény- és hatásmérés, szervezet-, stratégiafejlesztés, coach stb. Azok a szervezetek is igénybe vehetnek ilyen szervezetfejlesztési eszközöket a KAP támogatásból, amelyek 500 000 Ft alatti támogatási összeget gyűjtöttek, de számukra ez nem kötelező.

2) Két szakmai kategória
A szervezetek 2 kategóriában nyújthatják be pályázatukat a pályázati cél szerint.
2/a Társadalmi hatás kategória:
Ezt a kategóriát jelöljék meg azok a társadalmi szervezetek, amelyek kifejezetten egy személy vagy csoport életében kívánnak pozitív változást elérni, tevékenységeik direktben személyekre irányulnak, személyekkel együttműködésben valósulnak meg és nem a természeti vagy épített környezetet célozzák aktivitásukkal.

A társadalmi hatás fogalma: "Egy szervezet társadalmi hatása az a változás, amit az érintettjei életében el tud érni. Ilyen, ha egy hátrányos helyzetű gyerek elég jó tanulmányi eredményt ér el a továbbtanuláshoz, egy szerfüggő képes visszatérni a normál hétköznapi életbe, ... Ezek konkrét személyek életében bekövetkező konkrét pozitív változások, amelyek a szervezet tevékenysége által valósulhattak meg." (Forrás: http://civilsupport.hu/tarsadalmi-hatasmeres-civil-nonprofit-szervezetnek/)
Tevékenységi területekre példák:
- Közösségépítési folyamatok megvalósítása;
- Tudásmegosztás szervezetek (akár KAP-osok) vagy szektorok között (pl. egy nagyobb szervezet több kisebb szervezetet fejleszt, vagy cégek és szervezetek tudást cserélnek);
- Alternatív iskolai oktatási programok;
- Formális és informális oktatási programok társadalmi szervezeteknél, különösen iskolai együttműködésekkel;
- Fiatalok társadalmilag felelős állampolgárrá válását célzó tevékenységek;
- Kiszolgáltatott, érdekérvényesítésre nem felkészült hátrányos helyzetű csoportok fejlesztését, aktivizálását célzó tevékenységek;
- Területi alapon szerveződő hátrányos helyzetű csoportok aktivizálása, megerősítése;
- Kulturális, előadó művészeti tevékenységek közösségépítéssel (akár támogatói közösség fejlesztésével) összekapcsolva;
- Hátrányos helyzetű csoportot megfelelő egészségügyi ellátáshoz juttató projektek;
- Elhúzódó betegséggel küzdők, felgyógyultak vagy az egészségügyi rendszerbe bekerültek jóllétét, gyógyulását, érdekérvényesítését elősegítő programok, szolgáltatások;
- Sport és egészséges életmód gyakorlásának terjesztése, társadalmi tudatosító projektek, különös tekintettel hátrányos helyzetű csoportokra;
- Egészségügyi szolgáltatásokat fejlesztő, támogató tevékenységek (nem gyógyeszközvásárlási céllal, ez csak kiegészítő elem lehet);
- Egészségügyi rendszer dolgozóinak fejlesztését, kapacitásépítését célzó tevékenységek.

2/b Környezeti hatás kategória:
Ezt a kategóriát jelöljék meg a környezetvédelemmel, természetvédelemmel, klímavédelemmel és kapcsolódó határterületekkel foglalkozó szervezetek.

Környezeti hatás fogalma: "A környezetben okozott bármilyen - akár kedvező, akár kedvezőtlen - változás, amely részben vagy egészben a szervezet tevékenységéből, termékeiből vagy szolgáltatásaiból származtatható." (Forrás: http://emas.kvvm.hu/page.php?p=7&l=)
"Az ebbe a kategóriába tartozó szervezetek tevékenységének céljaira példák:
- a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentése, károsodásának megelőzése, a károk mérséklése vagy elhárítása, a károsodott környezet helyreállítása;
- az emberi egészség védelme; az életminőség környezeti feltételeinek javítása;
- a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének védelme, megismerésének és fenntartható használatának, illetve helyreállításának elősegítése;
- a természeti erőforrásokkal való ésszerű takarékos és az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodás; és a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése."
Tevékenységi területekre példa:
- Föld védelme (talaj minősége, kőzetek, ásványok...)
- Víz védelme (minőség, készlet, ivóvíz...)
- Élővilág védelme (flóra és fauna, ökológiai rendszerek...)
- Tájvédelem
- Éghajlat / Klíma
- Épített környezet védelme (települések, építmények, városfejlesztés...)
- Hulladékok kezelése/ csökkentése
- Hang- és rezgésterhelés csökkentése
- Sugárzások elleni védelem
- Légszennyezés csökkentése

A kiválasztás menete és szempontjai
A benyújtott pályázatokat első körben a megadott 2 kategória szakértői pontozással értékelik. Az így kialakuló pályázati sorrendet a Döntő Bizottság ellenőrzi és alakítja tovább banki és külső szakértők bevonásával.

Az elbírálás során azok a projekttervek vagy működési tevékenységek preferáltak, amelyek fenntarthatósági elemeket tartalmaznak, tekintettel az alábbiakra:
1) a projekt ötlet/alaptevékenységek relevánsak a szakmai célok eléréséhez, az adott szakmai terület kihívásaihoz;
2) a bemutatott megvalósítási módszertan hatékony, magas szakmai nívó jelenik meg;
3) a pályázatban megjelenik az érintettek és/vagy önkéntesek, akár adományozók közösséggé formálása;
4) terveztek kommunikációs elemet a projektbe;
5) megjelenik értékelési elem, eredmény- vagy hatásmérés;
6) megjelenik együttműködési, partnerségi törekvés.

Mindemellett azok a pályázatok, amelyek tartalmazzák önkéntesek bevonását, társadalmilag sérülékeny csoportok helyzetbehozását vagy pénzügyi fenntarthatóságra törekednek (megjelenik pl. pro-bono szolgáltatások igénybevétele, magánadománygyűjtés, egyéb források bevonása) pozitívabb elbírálásban részesülnek.

A kiválasztás további általános szempontjai:
- Előny, ha a szervezet rendelkezik:
- munkaerővel, stabil önkéntes bázissal (azaz elégséges humán kapacitással az egy éves programban való részvételhez és kommunikációs kampány levezényléséhez),
- saját weboldallal és közösségi online jelenléttel.
A pályázatok elbírásálása a jelen kiírásban meghatározott szempontrendszer alapján a szakértői bizottság szubjektív mérlegelésével történik. A MagNet Bank a pályázattal kapcsolatos döntését nem köteles indokolni.
A MagNet Bank - a pályázók értesítése mellett - a pályázati feltételeket, illetve szabályokat a közzétételt követően egyoldalúan jogosult módosítani. A MagNet Bank fenntartja a jogot arra, hogy eredményes és sikeres pályázat esetén se kössön szerződést azzal a pályázóval, aki a MagNet Bank etikai normáival össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, vagy a pályázat elbírálása után olyan lényeges körülmény derül ki a pályázóról, amely okán a pályázat kiírásakor a pályázó a kiírási feltételeknek nem felelt volna meg, vagy a pályázat elbírálásakor nem kerülhetett volna kiválasztásra, vagy egyébként a szerződés megkötése a MagNet Bank részéről objektíven nem elvárható.

A pályázás menete
Pályázat benyújtása 2019. szeptember 25-től a http://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol/kap oldalon található online jelentkezési lap kitöltésével történik. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, egy szakmai kategóriát megjelölve!

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25. 16.00 óra.

A fenti határidő végéig az internetes felületen történő jelentkezésnek meg kell történnie, a határidő lejárta után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázás online történik, semmilyen más dokumentum benyújtása nem szükséges. A kiegészítésként hozzánk egyéb csatornákon eljuttatott anyagok nem képezik az értékelési folyamat részét.

1. A MagNet Magyar Közösségi Bank által felkért szakértők szakértői bizottsága dönt a pályázatok elfogadásáról előreláthatóan 2019. december 9-ig.
2. A szerződéskötés a MagNet Magyar Közösségi Bank és a programba bekerült szervezetek között tervezetten 2020. január 31-ig megtörténik. Jelen pályázati kiírásban és az együttműködési szerződésben foglalt feltételek együttesen érvényesek a nyertes szervezetekre. Ezeket a feltételeket egyrészről a pályázó a pályázat beadásakor, másrészről a sikeres szervezet a szerződés aláírásakor elfogadja.
3. A szerződéskötéssel egyidőben számlanyitás szükséges a MagNet Magyar Közösségi Banknál, az újonnan bekerült szervezetek közül azoknak, akik nem rendelkeznek MagNet Magyar Közösségi Banknál vezetett bankszámlával.
4. Amennyiben a kiosztásra kerülő végösszeg meghaladja a bekerült szervezetek számának és a maximálisan elnyerhető érték szorzatát, akkor a teljes összeget elosztjuk a bekerült szervezetek számával és ez lesz az elnyerhető összeg.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum